Identyfikacja i ochrona fotografii - Biblioteka Narodowa

EN

Identyfikacja i ochrona fotografii

Identyfikacja i ochrona obiektów oraz kolekcji bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych wykonanych technikami fotograficznymi

Oferta ta jest odpowiedzią na zgłaszaną przez bibliotekarzy, archiwistów i muzealników potrzebę doskonalenia umiejętności związanych z gromadzeniem i ochroną zbiorów fotograficznych.

Szkolenie prowadzą pracownicy Instytutu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej.

Program zajęć

  • Identyfikacja i charakterystyczne zniszczenia obiektów wykonanych technikami fotograficznymi: pozytywy na metalu, pozytywy na szkle, pozytywy na filmie plastikowym, pozytywy na papierze, negatywy na papierze, negatywy na szkle, negatywy na filmie plastikowym. Konserwacja właściwa, a ochrona – profilaktyka.
  • Profilaktyka i ochrona obiektów wykonanych technikami fotograficznymi: przyczyny zniszczeń (fizyczne i chemiczne), stabilność i przewidywana żywotność obiektów, standardy i normy przechowywania, przechowywanie – używane materiały, przechowywanie – warunki środowiskowe (monitorowanie i analiza ryzyka), katastrofy: zapobieganie i likwidowanie skutków, udostępnianie, ekspozycja i transport, digitalizacja i dokumentacja.

Metody pracy

  • wykład
  • prezentacja laboratorium
  • praca z obiektami

Czas trwania

  • 16 godz. (2 dni)

Cena szkolenia

  • 600 zł netto + 23% VAT
  • Cena szkolenia w roku 2024 – 800 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Serdecznie zapraszamy!

Jak się zapisać

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia. 

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia