Katalogowanie druków ulotnych z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie druków ulotnych z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Katalogowanie druków ulotnych z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Celem szkolenia jest przybliżenie zasad i praktyki stosowania Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu druków ulotnych. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane: kwestie terminologiczne (w tym aktualna definicja druków ulotnych Biblioteki Narodowej), metodyka katalogowania różnych druków ulotnych z wykorzystaniem DBN oraz konkretne przykłady rekordów bibliograficznych wraz z komentarzem dotyczącym doboru deskryptorów.

Uczestnicy poznają zasady i przykłady opracowania zarówno współczesnych druków ulotnych z XXI w., jak i ich starszych odpowiedników wydanych w stuleciach XIX i XX (np. w czasach powstania styczniowego, II RP i PRL-u). Zaprezentowane zostaną przykłady opracowania różnych materiałów, takich jak m.in.: ulotki, odezwy, zaproszenia, programy imprez, afisze, plakaty, katalogi handlowe czy pocztówki. Po zapoznaniu się z wprowadzeniem teoretycznych (w postaci wykładu z prezentacją), uczestnicy będą uczestniczyć w warsztatach z katalogowania druków ulotnych.

Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Narodowej

  • dr Lech Walkiewicz – kierownik Zakładu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Narodowej, absolwent historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  • Agnieszka Jurkowska – starszy bibliotekarz Zakładu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Narodowej, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
  • Maria Sagan – starszy bibliotekarz Zakładu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Narodowej, absolwentka informacji naukowej  i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

Program szkolenia:

  • Katalogowanie druków ulotnych z zastosowaniem DBN – wprowadzenie teoretyczne
  • Przykłady opisów bibliograficznych różnych druków ulotnych
  • Konstruowanie opisów bibliograficznych – ćwiczenia

Formy i metoda pracy

  • Wykład z prezentacją,
  • warsztat

Czas trwania

  • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia

  • 300 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia