Katalogowanie filmów z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej (warsztaty) - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie filmów z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej (warsztaty)

Katalogowanie filmów z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej (warsztaty)

Cel szkolenia

Celem szkolenia o charakterze warsztatowym jest omówienie na konkretnych przykładach zasad katalogowania filmów oraz nauka praktycznych umiejętności tworzenia opisów bibliograficznych.

Kurs jest kierowany do bibliotekarzy, którzy zajmują się katalogowaniem filmów, a także do wszystkich zainteresowanych katalogowaniem publikacji specjalnych.

Prowadząca:

Magdalena Kosałka – absolwentka Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zastępczyni kierownika Zakładu Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych, zajmuje się katalogowaniem publikacji audiowizualnych.

Plan szkolenia

  • Katalogowanie filmu – prezentacja opisu bibliograficznego z omówieniem jego struktury
  • Przykłady opisów bibliograficznych filmów
  • Warsztaty z katalogowania filmów (zajęcia praktyczne)

Formy i metody pracy

  • Warsztaty z wprowadzeniem w formie wykładu z prezentacją.

Czas trwania

  • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia

  • 300 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia