Katalogowanie gier planszowych w formacie MARC21 - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie gier planszowych w formacie MARC21

Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Katalogowanie gier planszowych w formacie MARC21

Szkolenie stanowi wprowadzenie do katalogowania gier planszowych w formacie MARC21. Celem szkolenia jest dokładne omówienie zasad tworzenia rekordów bibliograficznych gier planszowych z uwzględnieniem najważniejszych różnic (m.in. w polach dotyczących opisu fizycznego, formy dzieła czy uwagi o zawartości) względem innych publikacji. Podczas wykładu przedstawione zostaną najbardziej charakterystyczne elementy opisu wraz z konkretnymi przykładami opisów bibliograficznych. Szkolenie skierowane jest dla bibliotekarzy pracujących w systemie ALMA, a także dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Szkolenie prowadzi:

Paulina Cecko – starszy bibliotekarz w dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, kataloguje publikacje z zakresu literatury oraz gry planszowe, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, autorka artykułu Gry planszowe w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza.

Program szkolenia

  • Omówienie zasad katalogowania gier planszowych – teoria
  • Przedstawienie najważniejszych i najbardziej charakterystycznych różnic w polach 300, 380, 500, 520, 521
  • Szczegółowa analiza pozostałych pól niezbędnych do stworzenia prawidłowego opisu gry planszowej
  • Przedstawienie konkretnych przykładów rekordów bibliograficznych gier planszowych z zastosowaniem wcześniej omówionych zasad
  • Katalogowanie gier planszowych – warsztaty

Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją
  • Warsztat

Czas trwania

  • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia

  • 300 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia