Katalogowanie komiksów z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie komiksów z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Katalogowanie komiksów z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do bibliotekarzy rozpoczynających pracę w Almie i planujących dołączyć do współkatalogowania. W czasie szkolenia zostanie omówione katalogowanie komiksów z wykorzystaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej. Spotkanie zostanie zakończone częścią warsztatową, w czasie której uczestnicy będą mogli omówić i zaprezentować swoje doświadczenia i propozycje związane z katalogowaniem.

Prowadzący:

 • Jacek Świdziński – koordynator dziedzinowy, zajmuje się katalogowaniem książek kulturoznawczych i komiksów w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego. Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2020 roku pracownik Biblioteki Narodowej, gdzie jako Publikował w „Kontekstach. Polskiej Sztuce Ludowej”, „Zeszytach Komiksowych” i „Kwartalniku Filmowym”. Autor siedmiu albumów komiksowych.

Plan szkolenia

 • Wprowadzenie do katalogowania komiksów:
  • różnice między katalogowaniem z wykorzystaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej a katalogowaniem z wykorzystaniem Języka Haseł Przedmiotowych;
  •  podstawowe zagadnienia dotyczące katalogowania komiksów: prezentacja i omówienie całego opisu bibliograficznego.
 • Deskryptory osobowe, chronologiczne, przedmiotowe i geograficzne w katalogowaniu komiksów:
  • specyficzne dla komiksów sposoby dobierania deskryptorów;
  • deskryptory przedmiotowe często stosowane przy katalogowaniu komiksów;
  • przykłady charakterystycznych deskryptorów utworzonych podczas katalogowania komiksów.
 • Rodzaje publikacji komiksowych i ich opracowanie:
  • rozpoznawanie komiksów: przykłady różnych typów publikacji komiksowych;
  • przedstawienie i omówienie najpopularniejszych deskryptorów rodzaju/gatunku wykorzystywanych w opisach publikacji komiksowych;
  • specyficzne elementy opisu formalnego występujące w opisach bibliograficznych różnego rodzaju komisów.
 • Warsztaty:
  • powtórzenie i utrwalenie informacji o katalogowaniu komiksów w praktyce. Uczestnicy szkolenia otrzymają publikacje, na podstawie których z pomocą prowadzących stworzą własne opisy bibliograficzne. Na koniec opisy i komiksy, na podstawie których powstały, zostaną omówione.

Formy i metody pracy

 • Wykład z prezentacją

Czas trwania

 • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia

 • 250 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia