Katalogowanie literatury faktu, esejów i publicystyki z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej ze szczególnym uwzględnieniem form autobiograficznych - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie literatury faktu, esejów i publicystyki z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej ze szczególnym uwzględnieniem form autobiograficznych

Wprowadzenie Deskryptorów Biblioteki Narodowej jako obowiązującego języka opisu przedmiotowego zmieniło sposób katalogowania utworów z zakresu literatury faktu, esejów i publicystyki. W ramach nowego opisu przedmiotowego można zawrzeć bardziej szczegółowe informacje dotyczące przynależności kulturowej publikacji, ich kwalifikacji gatunkowej, a także wyrazić najważniejsze tematy i motywy tych dzieł. Prezentowane szkolenie, adresowane do wszystkich bibliotekarzy mających kontakt z literaturą faktu, eseistyką i publicystyką, pozwoli nie tylko na zapoznanie się z najważniejszymi założeniami dotyczącymi opisu tego typu publikacji, ale też umożliwi rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie ich katalogowania. Składa się ono z części teoretycznej, w trakcie której zostaną przedstawione informacje dotyczące sposobu tworzenia opisu przedmiotowego tego typu publikacji (ze szczególnym uwzględnieniem form autobiograficznych) oraz części warsztatowej, w trakcie której uczestnicy szkolenia będą mogli samodzielnie katalogować publikacje, a także podzielić się swoimi spostrzeżeniami i propozycjami.

Program szkolenia

 • dr Michał Bandura
  • Opis przedmiotowy literatury faktu, esejów i publicystyki w ramach JHP BN a opis z zastosowaniem deskryptorów BN (krótkie wprowadzenie)
 • Agata Kocot
  • Wyrażanie przynależności kulturowej literatury faktu, esejów i publicystyki
  • Gatunki literatury faktu, eseistyczne i publicystyczne: reportaż, esej, felieton
 • Marta Dudkowska
  • Formy autobiograficzne: pamiętniki i wspomnienia, dziennik, autobiografia
  • Chronologia treści w literaturze faktu, esejach i publicystyce
 • Ewa Firewicz
  • Wyrażanie zakresu geograficznego w literaturze faktu, esejach i publicystyce
  • Wyrażanie zakresu tematycznego w literaturze faktu, esejach i publicystyce

Warsztaty

 • Katalogowanie literatury pięknej z zastosowaniem deskryptorów BN w praktyce.

Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego:

 • dr Michał Bandura (opieka merytoryczna) – pracuje jako starszy bibliotekarz w Pracowni Deskryptorów BN w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Autor monografii Przygody mowy. Proza Mariana Pankowskiego wobec problematyki reprezentacji (Kraków, 2017), publikował teksty o polskiej literaturze współczesnej, m.in. w „Twórczości”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Ruchu Literackim” i kilku książkach zbiorowych, a także na temat bibliotekarstwa – na łamach „Rocznika Biblioteki Narodowej”.
 • Marta Dudkowska –  kataloguje polonika zagraniczne oraz publikacje z zakresu literatury pięknej i literaturoznawstwa. Absolwentka polonistyki, bohemistyki oraz Studium Kultury i Języków Żydowskich na Uniwersytecie Wrocławskim.
 • Ewa Firewicz –  kataloguje polonika zagraniczne oraz publikacje z zakresu literatury pięknej i literaturoznawstwa w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Absolwentka zarządzania UW oraz Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, a także podyplomowych studiów z redakcji językowej tekstu na Wydziale polonistyki UW.
 • Agata Kocot  – koordynatorka katalogowania poloników zagranicznych oraz publikacji z zakresu literatury pięknej i literaturoznawstwa w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Ukończyła filologię słowiańską (spec. serbsko-chorwacka) i polonistykę. Artykuły i przekłady publikowała m.in. w „Studia Slavica”, „Tyglu Kultury”, „Roczniku Biblioteki Narodowej” oraz w antologii manifestów awangard Europy Środkowej Głuchy brudnopis (Kraków, 2014).

Formy i metody pracy

 • Wykład z prezentacją

Czas trwania

 • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia

 • 250 zł netto + 23% VAT
 • Cena szkolenia w roku 2024 – 300 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia