Katalogowanie literatury pięknej z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie literatury pięknej z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Wprowadzenie Deskryptorów Biblioteki Narodowej jako obowiązującego języka opisu przedmiotowego zmieniło sposób katalogowania utworów z literatury pięknej. W ramach nowego opisu przedmiotowego można zawrzeć bardziej szczegółowe informacje dotyczące przynależności kulturowej utworów literackich, ich kwalifikacji gatunkowej, a także wyrazić najważniejsze tematy i motywy dzieł literackich. Prezentowane szkolenie, adresowane do wszystkich bibliotekarzy mających kontakt z literaturą piękną, pozwoli nie tylko na zapoznanie się z najważniejszymi założeniami dotyczącymi opisu tego typu publikacji, ale też umożliwi rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie ich katalogowania. Składa się ono z części teoretycznej, w trakcie której zostaną przedstawione najważniejsze informacje dotyczące wyrażania zakresu geograficznego, chronologicznego oraz tematycznego utworów literackich oraz części warsztatowej, w trakcie której uczestnicy szkolenia będą mogli samodzielnie katalogować publikacje, a także podzielić się swoimi spostrzeżeniami i propozycjami.

Program szkolenia

 •  dr Michał Bandura
  • Opis przedmiotowy dzieł literackich w ramach JHP BN a opis z zastosowaniem deskryptorów BN (krótkie wprowadzenie)
 • dr Anna Osińska
  • Wyrażanie przynależności kulturowej dzieł literackich
 • dr Anna Zdanowicz
  • Wyrażanie przynależności gatunkowej dzieł literackich
  • Gatunki literatury popularnej (m.in. romans, kryminał, thriller, horror)
  • Inne gatunki literackie (m.in. powieść biograficzna, powieść autobiograficzna)
  • Publikacje pokonkursowe
  • Seria, cykl autorski, tzw. seria, tzw. cykl autorski w utworach literackich
 • Agata Kocot
  • Motywy literackie a użycie deskryptorów BN
  • Chronologia treści w utworach literackich
  • Wyrażanie zakresu geograficznego w utworach literackich

Warsztaty

 • Katalogowanie literatury pięknej z zastosowaniem deskryptorów BN w praktyce

Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego:

 • dr Michał Bandura (opieka merytoryczna) – pracuje jako starszy bibliotekarz w Pracowni Deskryptorów BN w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Autor monografii Przygody mowy. Proza Mariana Pankowskiego wobec problematyki reprezentacji (Kraków, 2017), publikował teksty o polskiej literaturze współczesnej, m.in. w "Twórczości", "Przeglądzie Humanistycznym", "Ruchu Literackim" i kilku książkach zbiorowych, a także na temat bibliotekarstwa – na łamach "Rocznika Biblioteki Narodowej".
 • Agata Kocot  – koordynatorka katalogowania poloników zagranicznych oraz publikacji z zakresu literatury pięknej i literaturoznawstwa w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Ukończyła filologię słowiańską (spec. serbsko-chorwacka) i polonistykę. Artykuły i przekłady publikowała m.in. w „Studia Slavica”, „Tyglu Kultury”, „Roczniku Biblioteki Narodowej” oraz w antologii manifestów awangard Europy Środkowej Głuchy brudnopis (Kraków, 2014).
 • dr Anna Osińska – pracuje w Zakładzie Rękopisów Biblioteki Narodowej. W Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego katalogowała publikacje z zakresu literatury pięknej i literaturoznawstwa. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (filologia polska, literaturoznawstwo).
 • dr Anna Zdanowicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Kataloguje książki beletrystyczne i z dziedziny literaturoznawstwa w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej; autorka książki Metafizyka i życie społeczne. Stefan Żeromski wobec problemów współczesności oraz wielu artykułów naukowych z zakresu historii literatury i czytelnictwa.

Formy i metody pracy

 • Wykład z prezentacją

Czas trwania

 • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia

 • 250 zł netto + 23% VAT
 • Cena szkolenia w roku 2024 – 300 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia