Katalogowanie nagrań muzycznych z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej (warsztaty) - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie nagrań muzycznych z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej (warsztaty)

Katalogowanie nagrań muzycznych z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej (warsztaty)

Cel szkolenia

  • Celem szkolenia jest omówienie na konkretnych przykładach zasad katalogowania nagrań muzycznych, wydanych na różnych nośnikach (CD, płyta gramofonowa, kaseta magnetofonowa) oraz nauka praktycznych umiejętności tworzenia opisów bibliograficznych.
  • Kurs jest kierowany do bibliotekarzy, którzy zajmują się katalogowaniem nagrań muzycznych, a także do wszystkich zainteresowanych katalogowaniem publikacji specjalnych.

Prowadząca

  • Anna Iwanicka-Nijakowska – absolwentka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zakładu Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych, zajmuje się katalogowaniem nagrań muzycznych. Autorka artykułu Rola studiów nagraniowych w procesie powstawania nagrań dźwiękowych i zasadność ich indeksowania w hasłach korporatywnych.

Program szkolenia

  • Katalogowanie nagrania muzycznego – prezentacja opisu bibliograficznego z omówieniem jego struktury
  • Przykłady opisów bibliograficznych nagrań muzycznych
  • Warsztaty z katalogowania nagrań muzycznych (zajęcia praktyczne)

Formy i metody pracy

  • Warsztaty z wprowadzeniem w formie wykładu z prezentacją.

Czas trwania

  • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia

  • 300 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia