Katalogowanie publikacji religioznawczych z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie publikacji religioznawczych z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Katalogowanie publikacji religioznawczych z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Podczas szkolenia, za pomocą przykładowych opisów bibliograficznych publikacji z zakresu religioznawstwa oraz z pogranicza publikacji religioznawczych i religijnych, uczestnicy zapoznają się z podstawowymi schematami zastosowania Deskryptorów Biblioteki Narodowej dla tego typu publikacji. W pierwszej części zostanie przedstawiony ogólny zakres tematyczny katalogowanych publikacji z użyciem deskryptora ujęciowego Religia i duchowość, oraz najczęstszej stosowane kategorie przedmiotowe w katalogowaniu z omawianego zakresu tematycznego według poszczególnych rodzajów deskryptorów. W części drugiej zostanie przedstawiony proces katalogowania przedmiotowego publikacji z zakresu religioznawstwa na praktyce.

Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego:

 • Róbert Damjan Rakovics – starszy bibliotekarz i koordynator katalogowania publikacji z zakresu religioznawstwa w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego BN, slawista (Uniwersytet w Peczu), kulturoznawca (Wydział Orientalistyczny UW), politolog (Collegium Civitas), tłumacz, pasjonat historii (rękopisy, stare druki cerkiewnosłowiańskie) i praktyki (chórzysta, lektor) liturgii prawosławnej. Autor przekładów, m.in. Uwagi do węgierskiego postrzegania Europy Środkowej w latach trzydziestych XX wieku: o poglądach polityka Endre Bajcsy-Zsilinszkyego i pisarza László Németha.
 • dr Przemysław Nowogórski – archeolog, historyk, i historyk sztuki; adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UKSW; w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej kataloguje artykuły z czasopism i prac zbiorowych z zakresu religioznawstwa i historii sztuki. Autor wielu artykułów, m.in. Synagogi w Palestynie w okresie drugiej świątyni w kontekście historycznym i archeologicznym, Sefforis – perła Galilei – w historii i w tradycji: (do podboju arabskiego), Najazd faraona Sziszaka/Szeszonka na Kanaan. Relacja biblijna a źródła egipskie, Najstarsze hebrajskie inskrypcje alfabetyczne: (analiza epigraficzna), Egipski kontekst wynalezienia alfabetu (inskrypcje z Serabit Al.-Chadim oraz Wadi Al.-Hôl), Od Lusławic do Zakliczyna, czyli o braciach polskich i kontrreformacji nad Dunajcem.
 • Maria Małgorzata Andruszko – zajmuje się katalogowaniem książek o tematyce religijnej, absolwentka teologii (specjalizacja: teologia duchowości) na UKSW oraz podyplomowych Studiów Bibliotekoznawczych na Uniwersytecie Warszawskim.

Program szkolenia

 • Zakres tematyczny, deskryptory
  • Publikacje z zakresu religioznawstwa inne niż religijne a publikacje religijne. Deskryptor ujęciowy Religia i duchowość a ujęcie religijne, duchowe w języku naturalnym. Najczęstsze typy publikacji religioznawczych. Częste kategorie przedmiotowe według rodzajów deskryptorów oraz typowe połączenia deskryptorów w opisach bibliograficznych
 • Katalogowanie przedmiotowe
  • Schematy opisów według rodzajów deskryptorów i tematów, przykłady:
   • deskryptor osobowy w schematach opisów publikacji religioznawczych,
   • deskryptor korporatywny i geograficzny oraz deskryptor imprezy w schematach opisów publikacji religioznawczych,
   • tytuł ujednolicony w schematach opisów publikacji religioznawczych,
   • deskryptor tematyczny oraz deskryptor formy/rodzaju/gatunku w schematach opisów publikacji religioznawczych.
 • Z pogranicza publikacji religioznawczych i religijnych (naukowe, popularnonaukowe, dydaktyczne, fachowe, poradniki)
  • Schematy opisów według tematów i typowych połączeń deskryptorów, przykłady:
   • publikacje z zakresu teologii,
   • podręczniki z religii i pomoce metodologiczne dla nauczycieli,
   • publikacje z zakresu ezoteryki i magii.

Formy i metody pracy

 • Wykład z prezentacją

Czas trwania

 • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia

 • 300 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia