Katalogowanie publikacji z zakresu architektury i sztuk plastycznych z zastosowaniem Deskryptorów BN - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie publikacji z zakresu architektury i sztuk plastycznych z zastosowaniem Deskryptorów BN

Katalogowanie publikacji z zakresu architektury i sztuk plastycznych z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Celem szkolenia jest przybliżenie praktyki stosowania Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu architektury oraz sztuk plastycznych. Szkolenie będzie składać się z części teoretycznej oraz części warsztatowej. Podczas zajęć teoretycznych zostaną omówione wybrane deskryptory przedmiotowe, deskryptory gatunkowe oraz wskazówki dotyczące stosowanie deskryptorów ujęciowych Architektura i budownictwo oraz Kultura i sztuka. Na przykładach rekordów bibliograficznych przedstawione zostaną zasady katalogowania różnego rodzaju publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystycznych dla danej dziedziny rodzajów i gatunków, takich jak albumy, książki artystyczne, katalogi wystaw, przewodniki po wystawach, jak również innych publikacji naukowych, popularnonaukowych, czy literatury faktu, w tym recenzji i relacji z wydarzeń artystycznych.

W trakcie warsztatów uczestnicy szkolenia będą mieli okazję na samodzielne skatalogowanie przykładowych publikacji. Szkolenie przeznaczone jest dla katalogerów, ale także dla wszystkich bibliotekarzy, którzy poszukują informacji, jak najlepiej wyszukiwać publikacje z omawianych dziedzin.

Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej:

 • Marcelina Palińska – koordynatorka katalogowania publikacji z zakresu sztuki oraz kulinariów w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Absolwentka historii sztuki ze specjalnością kuratorską w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kulturoznawstwa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książki Embarras de richesse, czyli O dziewiętnastowiecznych sztućcach stołowych.
 • Bartłomiej Szczepankowski – bibliotekarz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej, członek zespołu zajmującego się katalogowaniem publikacji o sztuce. Absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Katarzyna Wardzyńska – historyk sztuki i bibliotekarz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Zajmuje się katalogowaniem publikacji z zakresu sztuki. Absolwentka Instytutu Historii Sztuki oraz Podyplomowych Studiów Informacji Naukowej na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka artykułów Johannes Söffrens (1660-po 1721) – rzeźbiarz niderlandzki w Elblągu: wstęp do monografii, Ołtarz główny i łuk tęczowy kościoła Benedyktynek pw. św. Jakuba w Toruniu: nieznane dzieła Johanna Antona Langenhana Starszego i Jerzego Judy Tadeusza Dąbrowicza i Ephraim Gerlach, rzeźbiarz chełmiński doby późnego baroku i rokoka współautorka artykułów Barokowa kazalnica w Rodowie (niem. Gross Rohdau-Rodau) pod Prabutami (Riesenburg): przykład recepcji katolickich wzorów flamandzkich w rzeźbie luterańskiej w Prusach Wschodnich, Nieznane nastawy w kościołach Reformatów w Choczu i Dzierzgoniu z 1 ćw. XVIII w., „Putti fiamminghi” François du Quesnoya a rzeźba figuralna Andreasa Schlütera II w Rzeczypospolitej oraz autorka tekstów do albumu Serce miasta: kościół Świętego Krzyża w Warszawie.

Program szkolenia:

 • Przykłady deskryptorów przedmiotowych z zakresu architektury i sztuk plastycznych i zasady ich tworzenia.
 • Zasady stosowania deskryptorów ujęciowych Architektura i budownictwo oraz Kultura i sztuka.
 • Przykłady i omówienie opisów bibliograficznych publikacji książkowych z zakresu architektury i sztuk plastycznych.
 • Przykłady opisów bibliograficznych artykułów z czasopism i prac zbiorowych z zakresu architektury i sztuk plastycznych.
 • Warsztaty z konstruowania opisów bibliograficznych.

Formy i metody pracy

 • Wykład z prezentacją

Czas trwania

 • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia

 • 350 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia