Katalogowanie publikacji z zakresu biologii i chemii z zastosowaniem Deskryptorów BN - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie publikacji z zakresu biologii i chemii z zastosowaniem Deskryptorów BN

Katalogowanie publikacji z zakresu biologii i chemii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Celem szkolenia jest przybliżenie praktyki stosowania Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu biologii i chemii. Podczas zajęć zostaną omówione wybrane deskryptory przedmiotowe oraz stosowanie deskryptorów ujęciowych Biologia i Chemia. Na przykładach rekordów bibliograficznych przedstawione zostaną reguły i wskazówki dotyczące katalogowania różnego rodzaju publikacji, od poradników i przewodników przez podręczniki i pomoce dydaktyczne do publikacji naukowych.

Kurs jest przydatny nie tylko dla katalogerów, ale także wszystkich bibliotekarzy, którzy korzystają z katalogów w celu trafnego i szybkiego wyszukania publikacji z zakresu biologii i chemii.

Program szkolenia:

 • Katalogowanie przedmiotowe publikacji z dziedziny biologii
 • Budowa deskryptorów przedmiotowych z biologii
 • Przykłady deskryptorów dla nowych pojęć i technik pojawiających się w biologii
 • Katalogowanie przedmiotowe publikacji z dziedziny chemii
 • Przykłady deskryptorów przedmiotowych z chemii i zasady ich tworzenia
 • Warsztaty dotyczące uzupełniania opisu przedmiotowego rekordów bibliograficznych

Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej:

 • dr Łukasz Rymer – dr nauk biologicznych, kataloguje w BN publikacje z zakresu biologii i medycyny.
 • dr Katarzyna Janiec – dr nauk biologicznych, kataloguje w BN publikacje z zakresu biologii i medycyny. Współautorka artykułu Katalogowanie przedmiotowe publikacji z zakresu nauk biologicznych, rolniczych oraz medycznych z wykorzystaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.
 • Kinga Wesołowska – kataloguje w BN publikacje z zakresu chemii, z wykształcenia inżynier chemii.

Formy i metody pracy:

 • Wykład z prezentacją, warsztat

Czas trwania:

 • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia:

 • 300 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia