Katalogowanie publikacji z zakresu fizyki oraz nauk o Ziemi z zastosowaniem Deskryptorów BN - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie publikacji z zakresu fizyki oraz nauk o Ziemi z zastosowaniem Deskryptorów BN

Katalogowanie publikacji z zakresu fizyki oraz nauk o Ziemi z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Celem szkolenia jest omówienie zastosowania Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu fizyki (i integralnie z nią związanej astronomii) oraz nauk o Ziemi. W trakcie zajęć zostanie przedstawiona charakterystyka omawianych dyscyplin – tematyka przez nie obejmowana i ich aparat pojęciowy. Uczestnicy poznają zasady tworzenia i doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej z obu tych obszarów wiedzy. Omówionych będzie wiele przykładów opisów bibliograficznych książek oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych z zakresu fizyki i nauk o Ziemi (ze szczególnym uwzględnieniem publikacji naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych), sporządzonych zgodnie z aktualnymi przepisami katalogowania i praktykami wypracowanymi w Bibliotece Narodowej w przeciągu ostatnich lat. W trakcie warsztatów zamykających ten jednodniowy kurs uczestnicy będą mieli możliwość skatalogowania przykładowych publikacji z tych dyscyplin, wykorzystując przy tym zdobytą wcześniej wiedzę.

Szkolenie kierowane jest do bibliotekarzy katalogujących publikacje z zakresu fizyki i nauk o Ziemi oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego.

  • Natan Domel – ukończył fizykę techniczną na Politechnice Gdańskiej oraz fizykę teoretyczną ze specjalizacją w zakresie fizyki cząstek elementarnych na Uniwersytecie Warszawskim. Autor artykułu Metodyka opracowania rzeczowego publikacji z zakresu fizyki i astronomii przy użyciu Deskryptorów Biblioteki Narodowej. Starszy bibliotekarz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego, w Bibliotece Narodowej pracuje od 2018 roku. Obecnie sprawuje funkcję zastępcy kierownika Zakładu. Był także koordynatorem katalogowania w projekcie "Patrimonium – zabytki piśmiennictwa". Prowadził liczne szkolenia i wykłady dla bibliotekarzy.
  • dr Wiesław Studencki – ukończył geologię na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat obronił w Akademii Górniczo-Hutniczej. W latach 1973–1990 pracował w Muzeum Ziemi PAN. Obecnie wolontariusz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej, zajmujący się katalogowaniem publikacji z zakresu nauk o Ziemi. Autor artykułów z dziedziny sedymentologii i paleontologii.

Program szkolenia:

  • Fizyka i nauki o Ziemi – charakterystyka dyscyplin.
  • Deskryptory Biblioteki Narodowej z zakresu fizyki i nauk o Ziemi.
  • Katalogowanie przedmiotowe publikacji z zakresu fizyki i nauk o Ziemi.
  • Warsztaty z katalogowania publikacji z zakresu fizyki i nauk o Ziemi.

Formy i metody pracy:

  • Wykład z prezentacją

Czas trwania:

  • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia:

  • 300 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia