Katalogowanie publikacji z zakresu kulinariów oraz poradników z zastosowaniem Deskryptorów BN - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie publikacji z zakresu kulinariów oraz poradników z zastosowaniem Deskryptorów BN

Katalogowanie publikacji z zakresu kulinariów oraz poradników z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Celem szkolenia jest przybliżenie praktyki stosowania Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu kulinariów oraz publikacji poradnikowych m.in. z zakresu medycyny, psychologii, inżynierii czy techniki. Szkolenie obejmuje wykłady połączone z prezentacjami oraz ćwiczenia z katalogowania. Podczas wykładów zostaną przedstawione wybrane deskryptory przedmiotowe, zasady stosowanie poszczególnych deskryptorów ujęciowych oraz przykłady rekordów bibliograficznych książek. Ćwiczenia będą polegać na katalogowaniu przedmiotowym. Uczestnicy zostaną poproszeni o zapoznanie się z wybranymi poradnikami, a następnie uzupełnienie brakujących deskryptorów w rekordach bibliograficznych (w systemie Alma) z pomocą prowadzącego szkolenie. 

Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej:

 • Marcelina Palińska – koordynatorka katalogowania publikacji z zakresu kulinariów oraz sztuki w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Absolwentka historii sztuki ze specjalnością kuratorską w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kulturoznawstwa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książki Embarras de richesse, czyli O dziewiętnastowiecznych sztućcach stołowych.
 • dr Paweł Leleń – doktor inżynier, absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W latach 2017–2019 pracował w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego jako bibliotekarz do katalogowania publikacji z zakresu inżynierii i techniki. W latach 2019–2020 zatrudniony był w Pracowni Deskryptorów Biblioteki Narodowej Instytutu Bibliograficznego. Od września 2020 roku do czerwca 2021 roku pełnił funkcję zastępcy kierownika Zakładu Katalogowania Dziedzinowego. Z dniem 1 lipca 2021 roku objął funkcję kierownika Zakładu Katalogowania Dziedzinowego. Autor m.in. artykułów Działania mające na celu wydłużenie dopuszczalnego czasu transportu owoców i warzyw oraz Opakowania transportowe stosowane do owoców i warzyw. Wybrane zagadnienia. Współautor artykułu Zadania bibliotekarza dziedzinowego przy tworzeniu deskryptorów przedmiotowych z chemii i nauk technicznych.
 • dr Katarzyna Janiec – doktor nauk biologicznych, koordynatorka publikacji z zakresu biologii i medycyny. Współautorka artykułu Katalogowanie przedmiotowe publikacji z zakresu nauk biologicznych, rolniczych oraz medycznych z wykorzystaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.
 • Michał Bebrysz – koordynator katalogowania publikacji z zakresu psychologii w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego. Ukończył psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Współautor artykułu Depresja a integracja osobowa. Ujęcie poeriksonowskie.

Program szkolenia:

 • Katalogowanie przedmiotowe publikacji z zakresu kulinariów, przedstawienie przykładowych rekordów bibliograficznych książek kucharskich oraz innych publikacji o tematyce kulinarnej, wybranych deskryptorów przedmiotowych z zakresu kulinariów, a także reguł stosowanie deskryptora ujęciowego Kulinaria.
 • Katalogowanie przedmiotowe poradników z zakresu medycyny, omówienie wybranych rekordów bibliograficznych poradników medycznych (w tym m.in. wskazanie różnic między poradnikiem medycznym z zakresu dietetyki a poradnikiem kulinarnym), przykłady deskryptorów przedmiotowych z zakresu medycyny.
 • Katalogowanie przedmiotowe poradników z zakresu psychologii, prezentacja przykładowych rekordów bibliograficznych publikacji poradnikowych, wybranych deskryptorów przedmiotowych z zakresu psychologii oraz zasad stosowanie deskryptorów ujęciowych: Psychologia, Rodzina relacje międzyludzkie, Rozwój osobisty, Praca, kariera, pieniądze. 
 • Katalogowanie przedmiotowe poradników z zakresu inżynierii i techniki, omówienie zasad tworzenia wyczerpujących opisów bibliograficznych publikacji fachowych i poradników z tego zakresu oraz zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy poszczególnych typów publikacji (wskazanie różnic w opisach bibliograficznych). 

Formy i metody pracy:

 • Wykład z prezentacją
 • Czas trwania: 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia:

 • 250 zł netto + 23% VAT
 • Cena szkolenia w roku 2024 – 300 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia