Katalogowanie publikacji z zakresu kulturoznawstwa z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie publikacji z zakresu kulturoznawstwa z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Katalogowanie publikacji z zakresu kulturoznawstwa z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do bibliotekarzy rozpoczynających pracę w Almie i planujących dołączyć do współkatalogowania. W czasie szkolenia zostanie omówione katalogowanie publikacji podejmujących szeroko rozumianą refleksję teoretyczną nad kulturą, z zakresu studiów kulturowych (cultural studies) i medioznawstwa z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej (osobne szkolenie dotyczące publikacji z zakresu etnografii odbędzie się 8 marca 2023 roku). Spotkanie zostanie zakończone częścią warsztatową, w czasie której uczestnicy będą mogli omówić i zaprezentować swoje doświadczenia i propozycje związane z katalogowaniem.

Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej:

 • Jacek Świdziński – koordynator dziedzinowy, zajmuje się katalogowaniem książek kulturoznawczych i komiksów w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego.  Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2020 roku pracownik Biblioteki Narodowej, gdzie jako Publikował w „Kontekstach. Polskiej Sztuce Ludowej”, „Zeszytach Komiksowych” i „Kwartalniku Filmowym”. Autor siedmiu albumów komiksowych.
 • Tomasz Królak – kataloger w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Absolwent studiów kulturoznawczych i psychologicznych na Uniwersytecie Warszawskim, doktorant w Instytucie Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki UW. Autor artykułów Fikcja jako tekst święty? Status "Gwiezdnych wojen" w społeczności JediChemofobia.

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do katalogowanie publikacji z zakresu kulturoznawstwa:
  • różnice między katalogowaniem z wykorzystaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej a katalogowaniem z wykorzystaniem Języka Haseł Przedmiotowych;
  • podstawowe zagadnienia dotyczące katalogowania publikacji kulturoznawczych: prezentacja i omówienie całego opisu bibliograficznego.
 • Deskryptory przedmiotowe i ujęciowe w publikacjach z zakresu kulturoznawstwa:
  • przykłady i zastosowanie deskryptorów przedmiotowych w publikacjach z zakresu kulturoznawstwa;
  • budowa i zasady tworzenia deskryptorów służących do katalogowania publikacji kulturoznawczych;
  • stosowanie deskryptorów ujęciowych w publikacjach z zakresu kulturoznawstwa.
 • Rodzaje publikacji z zakresu kulturoznawstwa:
  • sposoby rozróżniania publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu kulturoznawstwa;
  • przedstawienie i omówienie najpopularniejszych deskryptorów rodzaju/gatunku wykorzystywanych w opisach publikacji kulturoznawczych;
  • przykłady najczęstszych rodzajów publikacji z zakresu kulturoznawstwa.
 • Warsztaty:
  • powtórzenie i utrwalenie informacji o katalogowaniu publikacji z zakresu kulturoznawstwa w praktyce. Uczestnicy szkolenia otrzymają publikacje, na podstawie których z pomocą prowadzących stworzą własne opisy bibliograficzne. Na koniec zostaną omówione opisy i publikacje, na podstawie których powstały.

Formy i metody pracy:

 • Wykład z prezentacją

Czas trwania:

 • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia:

 • 300 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia