Katalogowanie publikacji z zakresu matematyki i informatyki z zastosowaniem Deskryptorów BN - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie publikacji z zakresu matematyki i informatyki z zastosowaniem Deskryptorów BN

Katalogowanie publikacji z zakresu matematyki i informatyki z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące katalogowania publikacji z zakresu matematyki i informatyki z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej, zarówno w aspekcie formalnym, jak i rzeczowym. Liczne przykłady opisów bibliograficznych umożliwią uczestnikom zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi w Bibliotece Narodowej przepisami katalogowania, jak i z praktykami ukształtowanymi w ciągu kilku ostatnich lat w ramach pracy prelegenta na stanowisku bibliotekarza dziedzinowego. Szczególna uwaga poświęcona będzie doborowi deskryptorów do opisów bibliograficznych poszczególnych typów publikacji oraz zakresów tematycznych.

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich bibliotekarzy, którzy w swojej pracy napotykają na publikacje z dziedziny matematyki lub informatyki, zarówno o charakterze edukacyjnym i poradnikowym, jak i fachowym oraz naukowym.

Szkolenie prowadzi pracownik Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej:

  • dr Daniel Chlastawa – koordynator katalogowania publikacji z zakresu matematyki w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego, doktor filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor m.in. artykułów Trzy argumenty przeciwko konstruktywizmowi matematycznemu, Bertrand Russell i uniwersalia,
    Indeterminizm Jana Łukasiewicza i jego słabości, Krytyka modalnego dowodu ontologicznego Alvina Plantingi, Uwagi krytyczne o Kazimierza Ajdukiewicza semantycznej krytyce idealizmu subiektywnego oraz Modified Gaunilo-type objections against modal ontological arguments.

Program szkolenia:

  • Wprowadzenie do Deskryptorów Biblioteki Narodowej stosowanych w katalogowaniu publikacji z zakresu matematyki i informatyki.
  • Typy publikacji z zakresu matematyki i informatyki i ich opis bibliograficzny z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.
  • Katalogowanie przedmiotowe publikacji z zakresu matematyki i informatyki z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.
  • Warsztaty z katalogowania.

Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją

Czas trwania

  • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia

  • 300 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia