Katalogowanie publikacji z zakresu medycyny z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie publikacji z zakresu medycyny z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Katalogowanie publikacji z zakresu medycyny z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Celem szkolenia jest przybliżenie stosowania Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu medycyny. Podczas zajęć omówione będą wybrane deskryptory przedmiotowe z medycyny oraz ich stosowanie w opisie przedmiotowym różnych typów dokumentów: od popularnych poradników do publikacji naukowych z tej dziedziny. Przedstawimy również stosowanie deskryptora ujęciowego Medycyna i zdrowie.

Szkolenie jest przydatne dla wszystkich katalogujących publikacje z medycyny; obejmuje także część warsztatową, w której będziemy korygować i uzupełniać opisy przedmiotowe w rekordach bibliograficznych.

Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej:

 • dr Łukasz Rymer – dr nauk biologicznych, kataloguje w BN publikacje z zakresu biologii i medycyny.
 • dr Katarzyna Janiec – dr nauk biologicznych, kataloguje w BN publikacje z zakresu biologii i medycyny. Współautorka artykułu Katalogowanie przedmiotowe publikacji z zakresu nauk biologicznych, rolniczych oraz medycznych z wykorzystaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.
 • Adriana Mróz – mgr farmacji, kataloguje publikacje z zakresu medycyny.
 • Mateusz Leśniewski – student ostatniego roku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kataloguje publikacje z zakresu medycyny.

Program szkolenia:    

 • Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu medycyny.
 • Struktura i zasady tworzenia różnego typu deskryptorów przedmiotowych z medycyny.
 • Zastosowanie deskryptorów medycznych w publikacjach naukowych, podręcznikach i poradnikach.
 • Warsztaty dotyczące uzupełniania opisu przedmiotowego w rekordach bibliograficznych.

Formy i metody pracy

 • Wykład z prezentacją

Czas trwania

 • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia

 • 250 zł netto + 23% VAT
 • Cena szkolenia w roku 2024 – 300 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia