Katalogowanie publikacji z zakresu muzyki, filmu i teatru z zastosowaniem Deskryptorów BN - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie publikacji z zakresu muzyki, filmu i teatru z zastosowaniem Deskryptorów BN

Katalogowanie publikacji z zakresu muzyki, filmu i teatru z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Celem szkolenia jest przybliżenie praktyki stosowania Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu muzyki, filmu oraz teatru. Szkolenie będzie składać się z części teoretycznej oraz części warsztatowej. Podczas zajęć teoretycznych omówione zostaną wybrane przykłady deskryptorów przedmiotowych, deskryptory gatunkowe oraz zasady stosowania deskryptora ujęciowego Kultura i sztuka. Na przykładach rekordów bibliograficznych przedstawione zostaną reguły i wskazówki dotyczące doboru deskryptorów w katalogowaniu książek i artykułów, od opracowań naukowych i popularnonaukowych, publikacje z zakresu literatury faktu (m.in. biografie, pamiętniki i wspomnienia, wywiady), publikacje promocyjne (programy wydarzeń), po recenzje i relacje z wydarzeń artystycznych.

W trakcie warsztatów uczestnicy szkolenia będą mieli także okazję na samodzielne skatalogowanie przykładowych publikacji. Kurs jest przydatny nie tylko dla katalogerów, ale także wszystkich bibliotekarzy, którzy korzystają z katalogów w celu trafnego i szybkiego wyszukania publikacji z zakresu muzyki, filmu czy teatru.

Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego oraz Zakładu Zbiorów Muzycznych:

 • Marcelina Palińska – koordynatorka katalogowania publikacji z zakresu sztuki oraz kulinariów w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Absolwentka historii sztuki ze specjalnością kuratorską w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kulturoznawstwa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książki „Embarras de richesse, czyli o dziewiętnastowiecznych sztućcach stołowych”.
 • Ksenia Lebiedzińska – w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej zajmuje się katalogowaniem publikacji z zakresu teatru oraz filmu. Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Związana naukowo z Zakładem Historii i Teorii Teatru Instytutu Sztuki PAN w Warszawie. Autorka m.in. artykułów Sienkiewicz wobec współczesnych dramatopisarzy polskich (1874–1882), „Źródło żywe bijące”. Wpływ Wandy Osterwiny na kształt redutowego ideału aktorstwa oraz  „Wrogowie bogaczy”. Tadeusza Rittnera teatr pisany na nowo. Współredaktorka „Dzieł dramatycznych Wojciecha Bogusławskiego”.
 • Łukasz Szulim – w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego oraz w Zakładzie Zbiorów Muzycznych zajmuje się katalogowaniem nut i publikacji o muzyce oraz polonikami zagranicznymi. Absolwent muzykologii oraz iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim. Autor m.in. opracowań: „Dwa latynoskie przekłady Konrada Wallenroda z XIX wieku”, „La música española en el contexto europeo en tiempos de Cervantes” oraz „Przekłady polskiej literatury pięknej w Hiszpanii w XIX wieku”.

Program szkolenia:

 • Przykłady deskryptorów przedmiotowych z zakresu muzyki, filmu i teatru i zasady ich tworzenia.
 • Zasady stosowania deskryptora ujęciowego Kultura i sztuka.
 • Przykłady i omówienie opisów bibliograficznych publikacji książkowych z zakresu muzyki, filmu i teatru.
 • Przykłady opisów bibliograficznych artykułów z czasopism i prac zbiorowych z zakresu muzyki, filmu i teatru.
 • Warsztaty z konstruowania opisów bibliograficznych.

Formy i metody pracy:

 • Wykład z prezentacją

Czas trwania:

 • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia:

 • 250 zł netto + 23% VAT
 • Cena szkolenia w roku 2024 – 300 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia