Katalogowanie publikacji z zakresu socjologii z zastosowaniem Deskryptorów BN - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie publikacji z zakresu socjologii z zastosowaniem Deskryptorów BN

Katalogowanie publikacji z zakresu socjologii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Szkolenie skierowane jest do osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie katalogowania, szczególnie do bibliotekarzy rozpoczynających pracę w Almie lub do tych, którzy planują dołączyć do współkatalogowania. W czasie szkolenia zostanie omówione katalogowanie publikacji socjologicznych w z wykorzystaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii charakterystycznych dla tej dziedziny – grup odbiorców, deskryptorów przedmiotowych oraz deskryptorów gatunku. Szkolenie zostanie zakończone częścią warsztatową, w czasie której uczestnicy będą mogli omówić i zaprezentować swoje doświadczenia i propozycje związane z katalogowaniem tego typu publikacji.

Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej:

  • Jacek Świdziński – koordynator dziedzinowy – zajmuje się katalogowaniem książek kulturoznawczych i komiksów. Absolwent Instytutu Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Publikował w „Kontekstach. Polskiej Sztuce Ludowej” i „Kwartalniku Filmowym”.
  •  Maciej Lechnio – koordynator katalogowania publikacji z zakresu socjologii. Absolwent kulturoznawstwa, socjologii i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Warszawskim.

Program szkolenia:

  • Katalogowanie publikacji z zakresu socjologii z zastosowaniem DBN.
  • Jacek Świdziński: Rozróżnianie publikacji socjologicznych i kulturoznawczych.
  • Warsztat: katalogowanie publikacji socjologicznych w praktyce.

Formy i metody pracy:

  • Wykład z prezentacją, warsztat

Czas trwania:

  • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia:

  • 300 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia