Klasyfikowanie publikacji z zastosowaniem symboli Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej - poziom podstawowy - Biblioteka Narodowa

EN

Klasyfikowanie publikacji z zastosowaniem symboli Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej - poziom podstawowy

Klasyfikowanie publikacji z zastosowaniem symboli Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej – poziom podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zaczynają pracę z Uniwersalną Klasyfikacją Dziesiętną bądź dla osób, które chcą odświeżyć swoją wiedzę. Uczestnik szkolenia dowie się czym jest UKD, jakie są jej cele i zadania, jak jest zbudowana, pozna podstawowe reguły gramatyczne rządzące UKD, pozna podstawowe kategorie wyrażeń UKD w tym symbole główne i poddziały specjalne. Nauczy się klasyfikować z pomocą UKD na poziomie podstawowym i zgodnie ze stosowaną w Bibliotece Narodowej metodą zapisu pionowego. Prowadzący zaznajomią uczestników z materiałami metodycznymi, ułatwiającymi korzystanie z UKD oraz nauczą klasyfikować z pomocą symboli UKD

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do UKD, prezentacja podstawowych informacji o UKD oraz historia UKD
 • Gramatyka i słownictwo UKD
 • Materiały pomocnicze (źródła opracowania UKD), w tym Poradnik UKD, Materiały metodyczne UKD , Kartoteka wzorcowa UKD.
 • Sposoby konstruowania charakterystyk wyszukiwawczych na poziomie podstawowym za pomocą wybranych poddziałów wspólnych z tablic pomocniczych i symboli głównych 0/9 ze zrębu głównego tablic Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej z 2019 r. oraz kartoteki wzorcowej UKD, w tym:
  • tworzenie symboli z poddziałami wspólnymi
  • metodyka klasyfikowania z wykorzystaniem symboli z działów:
   • 0 Dział główny
   • 1 Filozofia. Psychologia
   • 2 Religia. Teologia
   • 3 Nauki społeczne
   • 5 Matematyka. Nauki przyrodnicze
   • 6 Nauki stosowane. Medycyna. Technika. Rolnictwo. Przemysł
   • 7 Sztuka. Rozrywki. Sport
   • 8 Językoznawstwo. Literatura
   • 9 Archeologia. Geografia. Historia

Szkolenie prowadzą pracownice Pracowni UKD Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej:

 • Dr Jolanta Hys – adiunkt w Instytucie Bibliograficznym BN, kierownik Pracowni UKD. Jolanta Hys jest członkiem UDCC Advisory Board; UDCC Executive Committee; redaktorem naczelnym Polska UKD Online; przewodniczącą Zespołu ds. UKD. Wraz z Joanną Kwiatkowską przygotowały we współpracy z Konsorcjum UKD wersje polskie UDC Summary i UDC Online, jak również we współpracy z ZTI kartotekę wzorcową UKD. Jest autorką monografii Pragmatyka Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w Przewodniku Bibliograficznym; współautorką dwóch wydań Tablic skróconych UKD (2006; 2019) oraz Wykazu działów UKD dla bibliotek publicznych (2021); współautorką prezentowanego online Poradnika UKD; kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych, referatów wygłoszonych na konferencjach i warsztatach oraz szkoleń.
 • Joanna Kwiatkowska – starszy bibliotekarz w Instytucie Bibliograficznym BN, absolwentka studiów podyplomowych Literatura dla dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Warszawskim i Teologia duchowości chrześcijańskiej w Collegium Bobolanum.Wspólnie z dr Jolantą Hys redaguje tablice UKD i dba o popularyzację UKD poprzez przygotowywanie materiałów metodycznych i szkoleń. Współprowadzi kartotekę wzorcową UKD, jest współautorką prezentowanego online Poradnika UKD.Jest współautorka dwóch wydań tablic skróconych UKD (z 2006 i 2019 r.) oraz Wykazu działów UKD dla bibliotek publicznych (2021 r.), współautorka artykułów na temat UKD oraz współredaktorka Polska UKD Online i polskiej wersji UDC Summary.

Prowadzące zostały wyróżnione nagrodą naukową Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich im. Adama Łysakowskiego w kategorii prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowy za publikację Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna: wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych. Publikacja Konsorcjum UKD nr 102 autoryzowana przez Konsorcjum UKD na podstawie licencji PL2019/01.

Formy i metody pracy

 • Wykład z ćwiczeniami

Czas trwania

 • 7 godz. (1 dzień) (rozpoczęcie o godz. 10.00)

Cena szkolenia

 • 300 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia