Kontrola mikrobiologiczna zbiorów bibliotecznych i archiwalnych - Biblioteka Narodowa

EN

Kontrola mikrobiologiczna zbiorów bibliotecznych i archiwalnych

Biblioteka Narodowa zaprasza na jednodniowe szkolenie „Kontrola mikrobiologiczna zbiorów bibliotecznych i archiwalnych”.

Oferta skierowana jest do bibliotekarzy oraz do pracowników innych instytucji (muzeów, archiwów), którzy chcą poznać i doskonalić umiejętności związane z ochroną zbiorów.

Szkolenie prowadzą pracownicy Instytutu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej.

Program zajęć

  • Czynniki mikrobiologiczne w konserwacji i ochronie zbiorów. Wprowadzenie do mikrobiologii i mikologii. Ocena stanu zachowania obiektów i kolekcji pod kątem mikrobiologicznym. Typowanie miejsc pobrania prób mikrobiologicznych.
  • Sterylność, sterylizacja – wprowadzenie. Dezynfekcja jako działanie konserwatorskie. Metody i ograniczenia dezynfekcji. Podstawy toksykologii. Liofilizacja jako działanie konserwatorskie w obliczu katastrofy. Wprowadzanie nowych obiektów do magazynów.
  • Zasady sterylnej pracy w laboratorium mikrobiologicznym. Pobieranie prób mikrobiologicznych kontaktowych: odcisk, wymazówka, test ATP/AMP. Pobieranie prób mikrobiologicznych impakcyjnych z powietrza. Interpretacja wyników.
  • Systemy liofilizacji i dezynfekcji BN. Komora przewietrzająca. Przekazywanie zbiorów do dezynfekcji – regulamin, zasady, praktyka.
  • Kontrola mikrobiologiczna jako proces konserwatorski i profilaktyka.

Metody pracy

  • Wykład
  • Prezentacja
  • Warsztaty

Czas trwania

  • 8 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia:

  • 500 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Serdecznie zapraszamy!

Jak się zapisać

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia. 

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia