Korzystanie z deskryptora ujęciowego - Biblioteka Narodowa

EN

Korzystanie z deskryptora ujęciowego

Korzystanie z deskryptora ujęciowego

Szkolenie adresowane jest do bibliotekarzy zajmujących się katalogowaniem; pozwoli nie tylko na zapoznanie się z najważniejszymi założeniami dotyczącymi funkcjonowania deskryptorów ujęciowych, ale też umożliwi rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie ich stosowania. Składa się ono z części teoretycznej oraz praktycznej. W trakcie części teoretycznej przedstawione będą przepisy stosowania deskryptorów ujęciowych w opracowaniu publikacji odnoszących się zarówno do poszczególnych dziedzin nauki i sztuki, jak i do sfer życia, czemu towarzyszyć będzie prezentacja przykładów zastosowania deskryptorów ujęciowych, przedmiotowych oraz formy/rodzaju/gatunku. W części warsztatowej uczestnicy szkolenia będą mogli samodzielnie katalogować publikacje, a także podzielić się swoimi spostrzeżeniami i propozycjami.

Szkolenie prowadzi:

dr Arkadiusz Błachut – pracownik Pracowni Deskryptorów BN w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej.

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia

  • Wyrażanie formy i typu publikacji (pole 380)
  • Wyrażanie tematu publikacji (pole 650)
  • Wyrażanie rodzaju i gatunku publikacji (pole 655)
  • Wyrażanie ujęcia (pole 658)

Warsztaty

Katalogowanie publikacji z zastosowaniem DBN ze szczególnym uwzględnieniem wyrażania ujęcia za pomocą deskryptorów ujęciowych.

Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją
  • Warsztaty

Czas trwania

  • 14 godz. (2 dni)

Cena szkolenia

  •  500 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia