O czym rozmawiać najtrudniej? Współczesna literatura dla dzieci i młodzieży - Biblioteka Narodowa

EN

O czym rozmawiać najtrudniej? Współczesna literatura dla dzieci i młodzieży

Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie z zakresu współczesnej literatury dziecięcej i młodzieżowej, polskiej oraz zagranicznej, prezentowanej w perspektywie literaturoznawczej. Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, bibliotekarzy oraz studentów kierunków pedagogicznych, a także rodziców i opiekunów zainteresowanych zapoznaniem się ze współczesną ofertą rynku wydawniczego. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną publikacje wydane po 2000 roku, dotykające ważnej i trudnej tematyki. Omówione zostaną książki o różnorodnym spektrum zagadnień zaprezentowanych w formie artystycznej; publikacje oryginalne, wartościowe, ale również kontrowersyjne, trudne w interpretacji i odbiorze. Celem szkolenia jest wskazanie lektur dla czytelników niedorosłych uwrażliwiających na kontakt z książką będącą dziełem sztuki, przyczyniających się do rozwoju intelektualnego i duchowego młodego czytelnika.

Szkolenie poprowadzi dr Katarzyna Slany – absolwentka filologii polskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Tytuł doktora nauk humanistycznych ze specjalizacją: Literatura dla Dzieci i Młodzieży uzyskała w 2013 roku. Popularyzatorka współczesnej literatury dziecięcej i młodzieżowej, polskiej i zagranicznej, członkini Polskiej Sekcji IBBY oraz jurorka Konkursu Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY w latach: 2017, 2021, 2022. Członkini Pracowni Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą dla Dzieci i Młodzieży w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego oraz stowarzyszenia IRSCL. Autorka monografii „Groza w literaturze dziecięcej. Od Grimmów do Gaimana” (Kraków, 2016); monografii zbiorowej „Śmierć w literaturze dla dzieci i młodzieży” (red. Katarzyna Slany, Warszawa, 2018) oraz monografii wieloautorskiej „Imaginautka zaangażowana. Twórczość i biografia Doroty Terakowskiej z perspektywy XXI wieku” (red. Katarzyna Slany, Katarzyna Wądolny-Tatar, Kraków 2021). Autorka 50 artykułów na temat literatury dziecięcej i młodzieżowej. Referentka podczas 45 konferencji polskich i zagranicznych. Recenzentka książek dla dzieci na łamach „Kultury Liberalnej” oraz „Poradnika Bibliotekarza”. Stypendystka Internationale Jugendbibliothek w Monachium w 2019 roku.  

Program szkolenia:

  • Co czytać ze współczesną młodzieżą? Propozycje wartych uwagi nowości czytelniczych.
  • Oswajanie tabu śmierci poprzez tanatopedagogiczną, współczesną literaturę dla dzieci.
  • Omówienie tekstów dotyczących II wojny światowej, wojny w wymiarze symbolicznym, metaforycznym oraz uniwersalnym, wojen współczesnych, migracji, uchodźctwa.
  • Nowe trendy w polskiej, współczesnej literaturze dziecięcej.

Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją
  • Konwersatorium

Czas trwania

  • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia

  • 350 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia