Osoby niepełnosprawne jako użytkownicy bibliotek i innych instytucji kultury - Biblioteka Narodowa

EN

Osoby niepełnosprawne jako użytkownicy bibliotek i innych instytucji kultury

Oferta skierowana jest do bibliotekarzy oraz pracowników innych instytucji kultury, którzy zamierzają zwiększyć otwartość i dostępność swoich placówek dla niepełnosprawnych użytkowników.

Program szkolenia został opracowany w oparciu o doświadczenia szkoleń pracowniczych realizowanych w Bibliotece Narodowej. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jak podnieść poziom obsługi niepełnosprawnych użytkowników instytucji kultury i sprawić, by stali się stałymi klientami tych instytucji, jak w tym celu wykorzystać nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne oraz jak rozwiązywać konflikty i sytuacje trudne z udziałem osób niepełnosprawnych.

Szkolenie poprowadzą specjaliści posiadający doświadczenie w pracy na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i dostępności środowiska instytucjonalnego:

 • Michał Żejmis – specjalista w zakresie rozwoju dostępności Biblioteki Narodowej dla osób niepełnosprawnych,
 • Agata Gorgolik – konsultant w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Sławomir Strugarek – specjalista w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych w edukacji, pracy i dostępie do informacji, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Program zajęć:

 • Osoby niepełnosprawne w otoczeniu społecznym instytucji kultury: uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, bariery przestrzenne w siedzibie
  i otoczeniu instytucji kultury, formy wsparcia mobilności przestrzennej osób niepełnosprawnych, dostępność usług i miejsc.
 • Zasady komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi: zasady savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych, przyczyny i rodzaje błędów popełnianych
  w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi, szczegółowe zasady komunikacji interpersonalnej z uwzględnieniem zróżnicowania wynikającego z rodzajów przyczyn niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością podczas ewakuacji budynku.
 • Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne używane przez osoby niepełnosprawne w dostępie do kultury: rola nowoczesnych technologii w dostępie do informacji przez osoby niepełnosprawne w społeczeństwie informacyjnym, funkcjonowanie sprzętu komputerowego, oprogramowania specjalistycznego i wybranych urządzeń użytkowych przez osoby niepełnosprawne, charakterystyka wykorzystania nowoczesnych technologii na rzecz dostępności instytucji kultury.
 • Rozwiązywanie konfliktów i sytuacji trudnych: rodzaje sytuacji trudnych, które mogą wynikać z niepełnosprawności użytkowników instytucji kultury, techniki rozwiązywania konfliktów, psychologiczne aspekty sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktów z udziałem osób niepełnosprawnych, asertywność wobec niepełnosprawności.

Metody pracy:

 • wykład
 • prezentacja
 • warsztaty (studium przypadku)

Czas trwania: 8 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia: 155 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, serwis kawowy oraz obiad.

Serdecznie zapraszamy!

Jak się zapisać

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia. Terminy szkoleń ustalane są po wpłynięciu odpowiedniej liczby zgłoszeń. Po zebraniu grupy i ustaleniu terminu szkolenia zostaną przesłane do uczestników szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu szkolenia, dojazdu oraz opłat.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia