Osoby z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury. Funkcjonowanie, dostępność, relacje - Biblioteka Narodowa

EN

Osoby z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury. Funkcjonowanie, dostępność, relacje

Osoby z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury. Funkcjonowanie, dostępność, relacje.

Szkolenie adresowane jest do pracowników instytucji kultury, umożliwia pozyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie obsługi i komunikowania się z osobami z niepełnosprawnościami. Szkolenie skoncentrowane jest na szczególnych potrzebach w dostępie do kultury osób niepełnosprawnościami sensorycznymi (osób niewidomych, głuchych, głuchoniewidomych) oraz osób, których dotyczą inne rodzaje przyczyn niepełnosprawności. Uczestnicy szkolenia zdobędą podstawową wiedzę w zakresie dostępności, organizacji wsparcia, a także w zakresie warunków zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Udział w szkoleniu rekomendujemy pracownikom oraz kadrze zarządzającej, ze względu na możliwość zapoznania się z uwarunkowaniami zatrudnienia, w tym z korzyściami i istotnymi aspektami funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w zespole pracowników.

Szkolenie prowadzi Michał Żejmis, politolog ze specjalnością polityka społeczna; z doświadczeniem w realizacji licznych projektów wspierających i badań mniejszości społecznych. Główny specjalista w Biurze Spraw Pracowniczych BN, kierownik Projektu „Dostęp do Skarbów Biblioteki Narodowej” zwiększającego dostępność BN dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Program szkolenia:

  • funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami we współczesnym społeczeństwie,
  • ograniczenia dostępności instytucji kultury, z czego wynikają i jak można je eliminować,
  • nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne jako wsparcie dostępności instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami,
  • komunikacja z osobami z niepełnosprawnościami,
  • uwarunkowania obejmujące zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością.

Dodatkowym elementem szkolenia jest prezentacja praktycznego zastosowania rozwiązań służących wsparciu dostępności instytucji kultury, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb określonych grup użytkowników. Prezentacja zostanie przeprowadzona w zmodernizowanej przestrzeni Czytelń Biblioteki Narodowej.

 

Formy i metody pracy

  • wykład z prezentacją
  • ćwiczenia warsztatowe
  • prezentacja rozwiązań w praktycznym zastosowaniu w przestrzeni publicznej

 

Czas trwania:

  • 6 godzin (1 dzień).

Cena szkolenia: 300 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia