Prawo autorskie w bibliotece - Biblioteka Narodowa

EN

Prawo autorskie w bibliotece

Prawo autorskie w bibliotece 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami prawa autorskiego przydatnymi podczas codziennej pracy w instytucji kultury i placówkach edukacyjnych. Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej i warsztatowej.  W pierwszej - zaprezentowane zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu prawa autorskiego, w tym kazusy związane z zarządzaniem ryzykiem prawnym, pojawiające się podczas udostępniania obiektów szerokiemu gronu odbiorców. Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktyką oceny statusu prawnoautorskiego materiałów bibliotecznych.

Uzupełnieniem szkolenia będzie prezentacja zasobów bibliotek cyfrowych, umożliwiających dostęp do dziedzictwa kulturowego.

 Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poszerzyć swój zakres wiedzy na temat ochrony z tytułu prawa autorskiego: pracowników instytucji kultury, bibliotekarzy oraz nauczycieli.

Szkolenie prowadzi:

Piotr Anczewski – zastępca kierownika Zakładu Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Narodowej; zajmuje się kwestiami związanymi z prawem autorskim, prowadził sprawy dotyczące wykorzystywania cyfrowych materiałów oraz pozyskiwania praw autorskich do dokumentów przeznaczonych do publikacji w Polonie. Uczestniczył w realizacji projektu „Patrimonium – Zabytki piśmiennictwa”, wykonując zadania związane z weryfikacją prawnoautorską obiektów wytypowanych do digitalizacji. Obecnie odpowiada m.in. za poprawność udostępnienia zasobu cyfrowego BN w serwisie polona.pl.

Program szkolenia:

Prawo autorskie w bibliotece

 • Historyczne tło praw autorskich, zmiana podejścia do kwestii ochrony praw autorskich na przestrzeni wieków aż do obowiązującej ustawy.
 • Podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego wraz z ich objaśnieniem.
 • Z czego można korzystać w najszerszym zakresie (wyjątki nie podlegające ochronie, domena publiczna).
 • Dozwolony użytek chronionych utworów.
 • Digitalizacja materiałów w instytucjach kultury - kwestie zarządzania ryzykiem prawnym.
 • Umowy w kontekście praw autorskich: rodzaje, wykorzystywanie w praktyce.
 • Cyfrowe strategie nakierowane na odbiorców: otwarte licencje.
 • Podsumowanie i pytania uczestników.

Praktyka udostępniania obiektów, a względy prawne

 • Podstawy warsztatu weryfikatora obiektów: narzędzia, sposób działania.
 • Rodzaje zbiorów - przykłady materiałów i różnic w ich ocenie.
 • Weryfikacja na przykładach.

Biblioteki cyfrowe w Polsce i na świecie

 • Omówienie najpopularniejszych inicjatyw cyfrowego dostępu do dorobku kulturowego.
 • Polona.pl - cyfrowa biblioteka nie tylko dla czytelnika.

Formy i metody pracy

 • Wykład z prezentacją, warsztat

Czas trwania

 • 6 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia

 • 300 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia