Prawo autorskie w bibliotece - Biblioteka Narodowa

EN

Prawo autorskie w bibliotece

Zapraszamy do udziału w jednodniowym szkoleniu „Prawo autorskie w bibliotece”. Przedmiotem warsztatów są zagadnienia z zakresu prawa autorskiego, które mają praktyczne zastosowanie w działalności bibliotek. 

Specjaliści z Pracowni Praw Autorskich Biblioteki Narodowej położą akcent merytoryczny na omówieniu kwestii związanych z korzystaniem z utworów, w tym dotyczących praw osobistych i majątkowych mieszczących się w zakresie prawa autorskiego i dozwolonego użytku chronionych utworów. W związku z coraz szerszymi możliwościami wykorzystywania przez biblioteki osiągnięć technologii cyfrowej, szczególna uwaga zostanie poświęcona aspektom przedmiotu ochrony prawno-autorskiej, podmiotu prawa autorskiego, umowy prawno-autorskiej.

Warsztaty są skierowane do bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek. Do uczestnictwa zachęcamy wszystkie osoby, które w ramach realizacji swoich obowiązków mają kontakt z utworami, a tym samym z zasobami bibliotecznymi i archiwalnymi.

Formy i metody pracy: wykład z prezentacją, ćwiczenia, analiza przypadków, dyskusja.

Cena szkolenia: 155 zł netto + 23% VAT (w cenę wliczone są materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz obiad).

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia