Projekt digitalizacyjny dla małych i średnich instytucji kultury - Biblioteka Narodowa

EN

Projekt digitalizacyjny dla małych i średnich instytucji kultury

Biblioteka Narodowa zaprasza do udziału w szkoleniu „Projekt digitalizacyjny dla małych i średnich instytucji kultury". Celem szkolenia jest kompetencyjne przygotowanie pracowników tych instytucji do realizacji projektu digitalizacyjnego.

Prezentacja zbiorów w postaci cyfrowej staje się jednym z głównych nurtów działalności nowoczesnych instytucji kultury w Europie i na świecie. Instytucje europejskie oraz rządy państw europejskich, w uznaniu ważności dostępu do dziedzictwa kulturowego, formułują szerokie programy digitalizacji piśmiennictwa. Przeznaczają na ten cel coraz większe środki finansowe.

Digitalizacja staje się także przedmiotem zainteresowania władz samorządowych, które dostrzegają w niej sposób na promocję wartości kultur regionalnych i dorobku lokalnych społeczności. Otwiera to przed małymi i średnimi instytucjami kultury szansę na zaprezentowanie zbiorów środkami nowoczesnych technologii w drodze przygotowania i realizacji projektu digitalizacji.

Uczestnicy szkolenia „Projekt digitalizacyjny dla małych i średnich instytucji kultury" zapoznają się z praktycznymi aspektami przygotowania projektu, budowy pracowni digitalizacyjnej, procesu digitalizacji oraz zagadnieniami dotyczącymi prawa autorskiego w kontekście budowy biblioteki cyfrowej. Ponadto w czasie szkolenia zostaną przedstawione elementy promocji projektu, jak również omówione będą możliwości pozyskiwania funduszy z zewnętrznych źródeł finansowania. W ramach szkolenia odbędzie się też prezentacja pracowni digitalizacyjnej Biblioteki Narodowej.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat projektów digitalizacyjnych prowadzonych w instytucjach kultury, w szczególności do pracowników bibliotek, archiwów i muzeów. Poprowadzą je specjaliści z Zakładu Cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA.

Program zajęć:

  • Wprowadzenie do problematyki bibliotek cyfrowych
  • Projekt digitalizacyjny w instytucji: przygotowanie projektu, sposoby realizacji projektu (wewnątrz instytucji/outsourcing), koszty projektu digitalizacyjnego i możliwości pozyskiwania funduszy
  • Prawo autorskie w bibliotekach cyfrowych
  • Ścieżka digitalizacji: kryteria wyboru dokumentów do digitalizacji, przygotowanie obiektów do skanowania, przygotowanie opisu obiektów (metadane), rodzaje skanerów i sprzętu do digitalizacji, dobór sprzętu do posiadanych zbiorów, proces skanowania, formaty skanów (z przykładami), optyczne rozpoznawanie tekstu (OCR), dokumenty nietypowe i wymagające szczególnej opieki (mapy, obiekty wielkoformatowe, cenne zbiory specjalne), przechowywanie zbiorów cyfrowych
  • Pracownia digitalizacji: warunki pracy, zapewnienie bezpieczeństwa zbiorów, sprzętu i pracowników, wizyta w Sekcji Digitalizacji BN, połączona z prezentacją możliwości poszczególnych skanerów
  • Biblioteki cyfrowe w praktyce: przegląd bibliotek i repozytoriów cyfrowych, zawierających zbiory biblioteczne, archiwalne i muzealne pod kątem: zastosowanego oprogramowania, prezentacji dokumentów cyfrowych, prezentacji metadanych. Biblioteka Europejska oraz Europeana

Formy i metody pracy:

  • Wykład z prezentacją
  • Ćwiczenia
  • Zwiedzanie pracowni digitalizacji Biblioteki Narodowej
  • Wymiana doświadczeń

Czas trwania: 14 godz. (2 dni)

Cena szkolenia: 300 zł netto + 23% VAT (od osoby)

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, serwis kawowy oraz obiady.

Serdecznie zapraszamy!

Jak się zapisać

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia. Terminy szkoleń ustalane są po wpłynięciu odpowiedniej liczby zgłoszeń. Po zebraniu grupy i ustaleniu terminu szkolenia zostaną przesłane do uczestników szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu szkolenia, dojazdu oraz opłat.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia