Tworzenie rekordów wzorcowych dla deskryptorów geograficznych - Biblioteka Narodowa

EN

Tworzenie rekordów wzorcowych dla deskryptorów geograficznych

Tworzenie rekordów wzorcowych dla deskryptorów geograficznych

Szkolenie adresowane jest do bibliotekarzy zajmujących się katalogowaniem; pozwoli nie tylko na zapoznanie się z najważniejszymi założeniami dotyczącymi funkcjonowania deskryptorów geograficznych, ale też umożliwi rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie ich tworzenia. Składa się ono z części teoretycznej oraz praktycznej. W trakcie części teoretycznej zostaną przedstawione najważniejsze informacje dotyczące struktury, formy, pisowni oraz stosowania deskryptorów, jak również informacje o tym, jak wykorzystywać źródła danych i jakich błędów należy unikać w trakcie konstruowania rekordów wzorcowych. W części warsztatowej uczestnicy szkolenia będą mogli samodzielnie stworzyć własne rekordy wzorcowe, a także podzielić się swoimi spostrzeżeniami i propozycjami.

Szkolenie prowadzi:

dr Michał Bandura – starszy bibliotekarz w Pracowni Deskryptorów BN w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Autor monografii Przygody mowy. Proza Mariana Pankowskiego wobec problematyki reprezentacji (Kraków, 2017), publikował teksty o polskiej literaturze współczesnej, m.in. w „Twórczości", „Przeglądzie Humanistycznym", „Ruchu Literackim" i kilku książkach zbiorowych, a także na temat bibliotekoznawstwa – na łamach „Rocznika Biblioteki Narodowej”.

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia

  • Źródła danych dla deskryptora geograficznego
  • Struktura, forma, pisownia i język deskryptora geograficznego
  • Odsyłacze
  • Zastosowanie deskryptora geograficznego

Warsztaty

  • Tworzenie rekordów wzorcowych dla deskryptorów geograficznych w praktyce

Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją
  • Wwarsztaty

Czas trwania

  • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia

  • 300 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia