Tworzenie rekordów wzorcowych dla deskryptorów przedmiotowych - Biblioteka Narodowa

EN

Tworzenie rekordów wzorcowych dla deskryptorów przedmiotowych

Tworzenie rekordów wzorcowych dla deskryptorów przedmiotowych

Szkolenie adresowane jest do bibliotekarzy zajmujących się katalogowaniem; pozwoli ono nie tylko na zapoznanie się z najważniejszymi założeniami dotyczącymi funkcjonowania deskryptorów przedmiotowych, ale też umożliwi rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie ich tworzenia. Składa się ono z części teoretycznej oraz praktycznej. W trakcie części teoretycznej zostaną przedstawione najważniejsze informacje dotyczące struktury, formy, pisowni oraz stosowania deskryptorów, jak również informacje o tym, jak wykorzystywać źródła danych i jakich błędów należy unikać w trakcie konstruowania rekordów wzorcowych. W części warsztatowej uczestnicy szkolenia będą mogli samodzielnie stworzyć własne rekordy wzorcowe, a także podzielić się swoimi spostrzeżeniami i propozycjami.

Szkolenie prowadzi:

dr Michał Bandura – starszy bibliotekarz w Pracowni Deskryptorów BN w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Autor monografii Przygody mowy. Proza Mariana Pankowskiego wobec problematyki reprezentacji (Kraków, 2017), publikował teksty o polskiej literaturze współczesnej, m.in. w  „Twórczości”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Ruchu Literackim” i kilku książkach zbiorowych, a także na temat bibliotekoznawstwa – na łamach „Rocznika Biblioteki Narodowej”.

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia

  • Źródła danych: w jakich sytuacjach należy tworzyć deskryptory przedmiotowe i z jakich źródeł korzystać
  • Struktura, forma, pisownia i język deskryptora przedmiotowego
  • Odsyłacze
  • Zastosowanie deskryptora przedmiotowego

Warsztaty

  • Tworzenie rekordów wzorcowych dla deskryptorów przedmiotowych w praktyce

Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją
  • Wwarsztaty

Czas trwania

  • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia

  • 250 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia