Wyrażanie formy, rodzaju i gatunku z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej - Biblioteka Narodowa

EN

Wyrażanie formy, rodzaju i gatunku z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Wyrażanie formy, rodzaju i gatunku z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Szkolenie adresowane jest do bibliotekarzy zajmujących się katalogowaniem; pozwoli nie tylko na zapoznanie się z najważniejszymi założeniami dotyczącymi funkcjonowania deskryptorów formy/rodzaju/gatunku, ale też umożliwi rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie ich stosowania. Składa się ono z części teoretycznej oraz praktycznej. W trakcie części teoretycznej zostaną przedstawione najważniejsze informacje dotyczące struktury, formy, pisowni oraz stosowania deskryptorów. W części warsztatowej uczestnicy szkolenia będą mogli samodzielnie katalogować publikacje, a także podzielić się swoimi spostrzeżeniami i propozycjami.

Szkolenie prowadzi:

dr Michał Bandura – starszy bibliotekarz w Pracowni Deskryptorów BN w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Autor monografii Przygody mowy. Proza Mariana Pankowskiego wobec problematyki reprezentacji (Kraków, 2017), publikował teksty o polskiej literaturze współczesnej, m.in. w „Twórczości”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Ruchu Literackim” i kilku książkach zbiorowych, a także na temat bibliotekoznawstwa – na łamach „Rocznika Biblioteki Narodowej”.

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia

  • Deskryptor formy/rodzaju/gatunku: struktura, forma, pisownia i język, dopowiedzenia, odsyłacze
  • Forma i typ publikacji (pole 380)
  • Rodzaj i gatunek publikacji (pole 655)

Warsztaty

Katalogowanie publikacji z zastosowaniem deskryptorów BN w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem formy, rodzaju i gatunku

Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją
  • Warsztaty

Czas trwania

  • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia

  • 250 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia