Wyrażanie zakresu chronologicznego i geograficznego z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej - Biblioteka Narodowa

EN

Wyrażanie zakresu chronologicznego i geograficznego z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Wyrażanie zakresu chronologicznego i geograficznego z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Szkolenie adresowane jest do bibliotekarzy zajmujących się katalogowaniem; pozwoli nie tylko na zapoznanie się z najważniejszymi założeniami dotyczącymi funkcjonowania deskryptorów chronologicznych i geograficznych, ale też umożliwi rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie ich stosowania. Składa się ono z części teoretycznej oraz praktycznej. W trakcie części teoretycznej zostaną przedstawione najważniejsze informacje dotyczące struktury, formy, pisowni oraz stosowania deskryptorów. W części warsztatowej uczestnicy szkolenia będą mogli samodzielnie katalogować publikacje, a także podzielić się swoimi spostrzeżeniami i propozycjami.

Szkolenie prowadzi:

dr Michał Bandura – starszy bibliotekarz w Pracowni Deskryptorów BN w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Autor monografii Przygody mowy. Proza Mariana Pankowskiego wobec problematyki reprezentacji (Kraków, 2017), publikował teksty o polskiej literaturze współczesnej, m.in. w „Twórczości”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Ruchu Literackim” i kilku książkach zbiorowych, a także na temat bibliotekoznawstwa – na łamach „Rocznika Biblioteki Narodowej”.

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia

  • Deskryptor chronologiczny: struktura, forma
  • Deskryptor geograficzny: źródła danych, struktura, forma, pisownia i język, dopowiedzenia, odsyłacze, atrybuty
  • Wyrażanie zakresu chronologicznego: czas powstania dzieła (pola 046 i 388)
  • Wyrażanie zakresu chronologicznego treści (pola 045 i 648)
  • Wyrażanie zakresu geograficznego (pole 651)

Warsztaty

  • Katalogowanie publikacji z zastosowaniem deskryptorów BN w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem zakresu chronologicznego i geograficznego

Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją
  • Wwarsztaty

Czas trwania

  • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia

  • 250 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia