Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu edukacji... - Biblioteka Narodowa

EN

Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu edukacji...

Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu edukacji i pedagogiki

Tematem szkolenia jest zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu edukacji i pedagogiki; omówione zostaną przykładowe deskryptory przedmiotowe z omawianej dziedziny. Zaprezentowany zostanie rozwój jakościowo-ilościowy bazy deskryptorowej, jak również możliwości wykorzystania deskryptorów w katalogowaniu publikacji interdyscyplinarnych (z pogranicza pedagogiki oraz innych dziedzin). Ważną częścią szkolenia będzie prezentacja wybranych opisów bibliograficznych pod kątem doboru właściwych deskryptorów. Szczegółowej analizie poddane zostaną publikacje naukowe, popularnonaukowe, informacyjne, promocyjne, literatura faktu, publicystyka, poradniki i przewodniki. Uwzględniając specyfikę dziedzinową znaczna część szkolenia poświęcona zostanie schematom katalogowania publikacji dydaktycznych oraz fachowych. Spotkanie zakończy się częścią warsztatową, w trakcie której uczestnicy będą mieli okazję sporządzić opisy bibliograficzne wybranych publikacji.

Szkolenie kierowane jest do bibliotekarzy katalogujących publikacje z zakresu edukacji i pedagogiki oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej:

  • dr Piotr Konieczny – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, socjolog, kulturoznawca, latynoamerykanista. Kustosz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Od 2021 roku redaktor naczelny "Urzędowego Wykazu Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej".
  • Olga Szczypińska – absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacje: animacja społeczno-kulturalna oraz edukacja artystyczna i medialna). Bibliotekarz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowego. Kataloguje publikacje z zakresu edukacji i pedagogiki.
  • Joanna Zdanowicz – kataloguje publikacje z zakresu psychologii oraz publikacje z zakresu pedagogiki w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Psychologię (specjalność: psychologia kliniczna) ukończyła na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, pedagogikę (specjalność: pedagogika społeczna) na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Program szkolenia

  • Deskryptory Biblioteki Narodowej – wprowadzenie.
  • Katalogowanie przedmiotowe publikacji z zakresu edukacji i pedagogiki – część teoretyczna.
  • Katalogowanie przedmiotowe publikacji z zakresu edukacji i pedagogiki – część warsztatowa.

Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją

Czas trwania

  • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia

  • 250 zł netto + 23% VAT
  • Cena szkolenia w roku 2024 – 300 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia