Część II Od pomysłu do projektu - Biblioteka Narodowa

EN

Część II Od pomysłu do projektu

Szkolenie to jest jedną z trzech części cyklu szkoleniowego „Biblioteka jako centrum działań społeczno-kulturalnych w środowisku lokalnym".
Celem szkolenia jest wsparcie tych bibliotekarzy, którzy swoje innowacyjne pomysły lub wszelakie plany związane z działalnością biblioteki chcą przekształcać w możliwe do realizacji projekty.

Od czasu przystąpienia Polski do Wspólnoty Europejskiej pojęcie „projekt" zrobiło zawrotną karierę. Często słyszy i czyta się o projektach, programach finansujących projekty, osobach odpowiedzialnych za projekty, osobach wynagradzanych w ramach projektu, etc.

Uczestnicy szkolenia wspólnie z trenerką poszukają odpowiedzi na pytanie, czym właściwie ów „projekt" jest. Spróbują zdefiniować, które działania już są, a które dopiero mogą przekształcić się w projekt. Poznają zasady myślenia projektowego i konstruowania projektu. Wspólnie spróbują przekształcić pomysły w projekty, które będzie można zrealizować.

Program zajęć:

  • Wprowadzenie do problematyki związanej z projektem i myślenie projektowym: czym jest projekt? – definicja, analiza potrzeb, definiowanie celów, strategia i metodologia, cele ogólne i operacyjne, itp.
  • Narzędzia planowania i kontroli prac projektowych: wizualizacja planów i etapów działania projektowego (w tym: PERT, Gantt, diagramy przepływu), modele konstruowania projektu
  • Zarządzanie projektem: meandry i pułapki, fazy zarządzania projektem, rola zespołu
  • Zasady funkcjonowania zespołu projektowego: role podejmowane przez ludzi w sytuacji zadaniowej, typologia ról, zachowania charakterystyczne dla ról, dobór ludzi do współpracy przy projekcie
  • Pozyskiwanie informacji dotyczących konstruowania projektu
  • Analiza przyczyn sukcesów i niepowodzeń projektowych
  • Społeczny wymiar projektu

Formy i metody pracy:

  • Mini wykłady
  • Analiza przypadków
  • Warsztaty

Wykładowczyni:

Szkolenie prowadzi Maria Dąbrowska, trenerka z wieloletnim doświadczeniem i animatorka różnorodnych działań społecznych, posiadająca praktykę m.in. w pracy w trudnym środowisku społecznym.

Czas trwania: 16 godz. (2 dni)

Cena szkolenia: 330 zł netto + 23% VAT (od osoby)

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, serwis kawowy oraz obiady.

Serdecznie zapraszamy!

Jak się zapisać

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia. Terminy szkoleń ustalane są po wpłynięciu odpowiedniej liczby zgłoszeń. Po zebraniu grupy i ustaleniu terminu szkolenia zostaną przesłane do uczestników szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu szkolenia, dojazdu oraz opłat.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia