Katalogowanie publikacji z zakresu rolnictwa i leśnictwa, opieki nad zwierzętami i weterynarii... - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie publikacji z zakresu rolnictwa i leśnictwa, opieki nad zwierzętami i weterynarii...

Katalogowanie publikacji z zakresu rolnictwa i leśnictwa, opieki nad zwierzętami i weterynarii oraz ochrony środowiska  z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Celem szkolenia jest przybliżenie praktyki stosowania Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu rolnictwa i leśnictwa, opieki nad zwierzętami i weterynarii oraz ochrony środowiska. Podczas zajęć zostaną omówione również wybrane deskryptory przedmiotowe oraz stosowanie deskryptorów ujęciowych. Na przykładach rekordów bibliograficznych przedstawione będą zasady katalogowania różnego rodzaju publikacji, od poradników i przewodników po publikacje naukowe, dydaktyczne i fachowe. Szkolenie przeznaczone jest dla katalogerów i dla wszystkich bibliotekarzy, którzy poszukują informacji, jak najlepiej wyszukiwać publikacje z omawianych dziedzin.

Program szkolenia

 • Katalogowanie przedmiotowe publikacji z zakresu rolnictwa i leśnictwa
 • Katalogowanie przedmiotowe publikacji z zakresu opieki nad zwierzętami i weterynarii
 • Przykłady deskryptorów przedmiotowych z dziedzin rolnictwo i leśnictwo oraz opieka nad zwierzętami i weterynaria i zasady ich tworzenia
 • Zasady stosowania i łączenia deskryptorów ujęciowych w rolnictwie i leśnictwie oraz w weterynarii
 • Katalogowanie publikacji z zakresu ochrony środowiska: publikacje naukowe, fachowe i dydaktyczne. Przykłady nowych deskryptorów przedmiotowych.
 • Porównanie stosowania deskryptorów z ochrony środowiska i ekologii jako deskryptorów przedmiotowych i ujęciowych
 • Warsztaty dotyczące uzupełniania i poprawy opisu przedmiotowego w rekordach bibliograficznych

Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej:

 • dr Katarzyna Janiec – dr nauk biologicznych, kataloguje w BN publikacje z zakresu biologii, medycyny i ochrony środowiska. Współautorka artykułu Katalogowanie przedmiotowe publikacji z zakresu nauk biologicznych, rolniczych oraz medycznych z wykorzystaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.
 • Marta Godlewska – kataloguje w BN publikacje z zakresu rolnictwa i leśnictwa oraz opieki nad zwierzętami i weterynarii.

Formy i metody pracy

 • Wykłady z prezentacjami, warsztaty

Czas trwania

 • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia

 • 300 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia