MARC 21 dla potrzeb bibliografii regionalnej - Biblioteka Narodowa

EN

MARC 21 dla potrzeb bibliografii regionalnej

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do sprawnego i profesjonalnego opracowywania dokumentów przy użyciu formatu MARC 21 ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących bibliografii regionalnej.

Program zajęć:

  • Charakterystyka ogólna formatu MARC 21 (LDR i pola początkowe, pola danych opisu bibliograficznego i rzeczowego dokumentu), pola charakterystyczne dla bibliografii regionalnej i ich stosowanie w zależności od podjętych decyzji edycyjnych i potrzeb sortowania danych, zasady wprowadzania znaków umownych.
  • Hasła główne i dodatkowe opisu bibliograficznego. Określenia rodzaju współpracy.
  • Budowa opisu bibliograficznego dokumentów samoistnych wydawniczo: książki, dokumentu ikonograficznego, wydawnictwa ciągłego. Jednostki opisu bibliograficznego. Opis całości dokumentu i jednej części dokumentu.
  • Budowa opisu bibliograficznego jednostek niesamoistnych: fragmentu, odrębnej pracy, artykułu, polemiki, recenzji.
  • Analiza gotowych opisów różnych typów dokumentów (ćwiczenia z rozpoznawania poszczególnych elementów opisu bibliograficznego i budowy opisu w zależności od jednostki opisu).
  • Sporządzanie opisów dokumentów w systemie MAK z wykorzystaniem mikrooperacji i hlp-ów użytkownika

Wykładowcy:

Szkolenie prowadzą specjaliści z Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej.

Czas trwania: 15 godz. (2 dni)

Cena szkolenia: 300 zł netto + 23% VAT (od osoby)

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, serwis kawowy oraz obiady.

Serdecznie zapraszamy!

Jak się zapisać

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia. Terminy szkoleń ustalane są po wpłynięciu odpowiedniej liczby zgłoszeń. Po zebraniu grupy i ustaleniu terminu szkolenia zostaną przesłane do uczestników szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu szkolenia, dojazdu oraz opłat.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia