Psychologiczne aspekty pracy bibliotekarza - Biblioteka Narodowa

EN

Psychologiczne aspekty pracy bibliotekarza

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników bibliotek do radzenia sobie z problemami, jakie napotykają w swojej pracy zawodowej, szczególnie w kontaktach z różnymi grupami czytelników.
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wybranymi aspektami funkcjonowania człowieka w środowisku pracy, sposobami radzenia sobie ze stresem, stylami obsługi tzw. trudnego czytelnika, itp.
W czasie szkolenia zostaną omówione zagrożenia występujące w pracy bibliotekarza, a także sposoby zapobiegania tym zagrożeniom, podstawowe metody pracy z różnymi odbiorcami, style komunikowania się oraz techniki wywierania wpływu w relacjach interpersonalnych.

Program zajęć:

  • psychologiczne uwarunkowania funkcjonowania człowieka w środowisku pracy
  • uwarunkowania stresu psychospołecznego
  • zagrożenia występujące w sytuacji pracy bibliotekarza
  • rola samowiedzy i samooceny w pracy bibliotekarza
  • praca z różnymi grupami czytelników (czytelnik młody i czytelnik w okresie późnej dorosłości ), style komunikowania się i budowanie skutecznych komunikatów w relacjach interpersonalnych.

Formy i metody pracy:

Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi z elementami mini-wykładu.

Wykładowca:

Szkolenie prowadzi dr Rafał Bodarski, trener i konsultant w zakresie psychologicznego treningu grupowego, wykładowca akademicki.

Czas trwania: 12 godz. (2 dni)

Cena szkolenia: 300 zł netto + 23% VAT (od osoby)

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, serwis kawowy oraz obiady.

Serdecznie zapraszamy!

Jak się zapisać

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia. Terminy szkoleń ustalane są po wpłynięciu odpowiedniej liczby zgłoszeń. Po zebraniu grupy i ustaleniu terminu szkolenia zostaną przesłane do uczestników szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu szkolenia, dojazdu oraz opłat.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia