Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego – Filia w Pabianicach włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego – Filia w Pabianicach włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego - Filia w Pabianicach włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński włączył Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. prof. T. Kotarbińskiego - Filia w Pabianicach do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Biblioteki przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji – wszystko to dokładnie omówiono w specjalnym serwisie poświęconym sieci, gdzie mowa jest także o warunkach przyłączenia się do tej struktury.

Księgozbiór Biblioteki liczy ponad 47.000 vol. druków zwartych, czasopism, kaset video oraz płyt CD/DVD.

W bieżącej prenumeracie są 3 tytuły czasopism pedagogicznych. Dostępne dla czytelnika są również 2 tytuły prasy lokalnej.

Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pabianicach istnieje od 1 stycznia 1957 r., pierwotnie jako Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa.

W 1970 r. zmieniła nazwę na Miejską Bibliotekę Pedagogiczną, a w 1976 r., decyzją Kuratora Oświaty, przekształcona została w Filię Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi.

Dziś Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia książki głównie z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii oraz innych nauk - ekonomii, medycyny, ekologii, historii, geografii, matematyki, fizyki.

Czytelnik odnajdzie tutaj także czasopisma pedagogiczne, psychologiczne, prasę lokalną. Zbiory wzbogacone są o multimedia: wideokasety edukacyjne VHS oraz płyty CD/DVD (lektury szkolne z opracowaniem, materiały dotyczące agresji i przemocy, płyty z zakresu ekologii oraz o tematyce podróżniczej).

Biblioteka tworzy i udostępnia kartotekę regionalną dotyczącą historii oświaty w Pabianicach.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Wzrost czytelnictwa o 9 punktów procentowych

czytaj więcej o Wzrost czytelnictwa o 9 punktów procentowych

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

czytaj więcej o Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury