otwarte seminaria - Biblioteka Narodowa

EN

OTWARTE SEMINARIA

Omówienie książki Jirzego Trávnička „A nation of Bookworms? The Czech as Readers. Reading in Times of Civilizational Fatigue”

czytaj więcej o Omówienie książki Jirzego Trávnička „A nation of Bookworms? The Czech as Readers. Reading in Times of Civilizational Fatigue”

Polskie prywatne kolekcje biblioteczne wywiezione do Rosji w XIX wieku i ich losy w książnicach Imperium

czytaj więcej o Polskie prywatne kolekcje biblioteczne wywiezione do Rosji w XIX wieku i ich losy w książnicach Imperium

Dzieje bibliotek publicznych w dobie II wojny światowej w świetle akt niemieckiej administracji z zasobu Archiwum Państwowego w Radomiu

czytaj więcej o Dzieje bibliotek publicznych w dobie II wojny światowej w świetle akt niemieckiej administracji z zasobu Archiwum Państwowego w Radomiu

Rosyjski kanon szkolny w XIX wieku w świetle najnowszej literatury przedmiotu

czytaj więcej o Rosyjski kanon szkolny w XIX wieku w świetle najnowszej literatury przedmiotu

Szlacheckie księgozbiory na Podlasiu w II poł. XVII w. Przykład kolekcji Jana Greczewskiego

czytaj więcej o Szlacheckie księgozbiory na Podlasiu w II poł. XVII w. Przykład kolekcji Jana Greczewskiego

Literatura niemieckojęzyczna w okupowanej Warszawie 1939–1945. Praktyki czytelnicze, recepcji i wydawnicze

czytaj więcej o Literatura niemieckojęzyczna w okupowanej Warszawie 1939–1945. Praktyki czytelnicze, recepcji i wydawnicze

Prace nad XI tomem „Katalogu rękopisów Biblioteki Narodowej”

czytaj więcej o Prace nad XI tomem „Katalogu rękopisów Biblioteki Narodowej”

Austriacka teologia pasterska: oświeceniowa Staatswissenschaft ad usum rustici w Galicji końca XVIII w.

czytaj więcej o Austriacka teologia pasterska: oświeceniowa Staatswissenschaft ad usum rustici w Galicji końca XVIII w.

Rejestracja i restytucja polskich zbiorów bibliotecznych – widziana z perspektywy polskich bibliotek

czytaj więcej o Rejestracja i restytucja polskich zbiorów bibliotecznych – widziana z perspektywy polskich bibliotek