wydarzenia - Biblioteka Narodowa

WYDARZENIA

Polonika ze zbiorów Petersburskiego Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu

WYDARZENIA

Zapraszamy na Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek, 20 kwietnia 2021 roku, o godz. 14.00 dr Tomasz Szwaciński z Instytutu Książki i Czytelnictwa BN omówi serię wydawniczą Polonika ze zbiorów Petersburskiego Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu więcej o Polonika ze zbiorów Petersburskiego Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu

Akta Niemieckiego Zarządu Bibliotek Generalnego Gubernatorstwa w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej

WYDARZENIA

Zapraszamy na Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek, 13 kwietnia 2021 roku, o godz. 14.00 dr Jacek Kordel z Instytutu Książki i Czytelnictwa BN wygłosi referat Akta Niemieckiego Zarządu Bibliotek Generalnego Gubernatorstwa w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej więcej o Akta Niemieckiego Zarządu Bibliotek Generalnego Gubernatorstwa w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej

Rosyjskie biblioteki ludowe w guberni siedleckiej w świetle korespondencji urzędowej i raportów nauczycielskich

WYDARZENIA

Zapraszamy na Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek, 2 marca 2021 roku, o godz. 14.00 dr Maria M. Przeciszewska z Instytutu Książki i Czytelnictwa BN wygłosi referat Między perswazją a kontrolą. Rosyjskie biblioteki ludowe w guberni siedleckiej w świetle korespondencji urzędowej i raportów nauczycielskich (1887–1903) więcej o Rosyjskie biblioteki ludowe w guberni siedleckiej w świetle korespondencji urzędowej i raportów nauczycielskich

Portal Francja-Polska. Wspólny projekt BN i BNF już działa

WYDARZENIA

Biblioteka Narodowa Francji (BNF) i Biblioteka Narodowa we współpracy z innymi instytucjami przygotowały dwujęzyczny portal France-Pologne/Francja-Polska, który udostępnia online wybrane zbiory ukazujące historyczne związki kulturowe obu krajów. Niezwykle bogatą zawartość podzielono na cztery podstawowe działy: Królowie i władcy, Wielkie wydarzenia, Nauka i sztuka oraz Literatura. Działy składają się z tematycznych kolekcji, uzupełnionych tekstami wprowadzającymi więcej o Portal Francja-Polska. Wspólny projekt BN i BNF już działa