OTWARTE SEMINARIA - Biblioteka Narodowa

EN

OTWARTE SEMINARIA

Szlacheckie księgozbiory na Podlasiu w II poł. XVII w. Przykład kolekcji Jana Greczewskiego

czytaj więcej o Szlacheckie księgozbiory na Podlasiu w II poł. XVII w. Przykład kolekcji Jana Greczewskiego

Literatura niemieckojęzyczna w okupowanej Warszawie 1939–1945. Praktyki czytelnicze, recepcji i wydawnicze

czytaj więcej o Literatura niemieckojęzyczna w okupowanej Warszawie 1939–1945. Praktyki czytelnicze, recepcji i wydawnicze

Prace nad XI tomem „Katalogu rękopisów Biblioteki Narodowej”

czytaj więcej o Prace nad XI tomem „Katalogu rękopisów Biblioteki Narodowej”

Austriacka teologia pasterska: oświeceniowa Staatswissenschaft ad usum rustici w Galicji końca XVIII w.

czytaj więcej o Austriacka teologia pasterska: oświeceniowa Staatswissenschaft ad usum rustici w Galicji końca XVIII w.

Rejestracja i restytucja polskich zbiorów bibliotecznych – widziana z perspektywy polskich bibliotek

czytaj więcej o Rejestracja i restytucja polskich zbiorów bibliotecznych – widziana z perspektywy polskich bibliotek

Niemieckojęzyczne książki rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Narodowej: proweniencja, tematyka i przeznaczenie

czytaj więcej o Niemieckojęzyczne książki rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Narodowej: proweniencja, tematyka i przeznaczenie

Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej – kolejna edycja

czytaj więcej o Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej – kolejna edycja

Książki i rękopisy w działaniach Wydziału Propagandy Generalnego Gubernatorstwa

czytaj więcej o Książki i rękopisy w działaniach Wydziału Propagandy Generalnego Gubernatorstwa