Korespondencja zawodowa Księgarni Polskiej Bernarda Połonieckiego we Lwowie - W Bibliotece - Biblioteka Narodowa

W BIBLIOTECE

Korespondencja zawodowa Księgarni Polskiej Bernarda Połonieckiego we Lwowie

Data publikacji:
Powiększ obraz: Korespondencja zawodowa Księgarni Polskiej Bernarda Połonieckiego we Lwowie

          

Biblioteka Narodowa wydała Korespondencję zawodową Księgarni Polskiej Bernarda Połonieckiego we Lwowie, która przybliża historię tej wyjątkowej placówki. Książka – w opracowaniu i opatrzona szerokim wstępem dr hab. Marii Konopki – obejmuje listy wydawców i autorów skupionych wokół tytułowej księgarni ujawnia wiele interesujących szczegółów związanych z realizacją publikacji. Pozwala odtworzyć czas trwania procesów wydawniczych, kalkulacje kosztów książek, rozliczenia z autorami i formy ich płatności. Wprowadza czytelnika w szczegóły dotyczące produkcji, np. powstawania szaty graficznej, ale także odsłania różnice zdań między pisarzami i wydawcami oraz daje wgląd w proces podejmowania decyzji, m. in. w dyskusje Bernarda Połonieckiego z Ostapem Ortwinem, kierownikiem wydawnictwa, znanym i cenionym krytykiem literackim.

Księgarnia Polska we Lwowie, od 1889 roku będąca własnością Bernarda Połonieckiego, cieszyła się uznaniem w środowisku zawodowym, a przy tym osiągnęła sukces na rynku książki dzięki starannemu doborowi pozycji w programie wydawniczym i wyrazistemu polskiemu profilowi. Wnętrza księgarni przedstawia unikalna fotografia pochodząca ze zbiorów Biblioteki Narodowej.

Na podstawie zachowanych listów lwowskiego księgarza i jego współpracowników oraz pisarzy i tłumaczy, z którymi współpracowało wydawnictwo Bernarda Połonieckiego, czytelnik ma okazję poznania nie tylko wydawniczych realiów epoki, ale i uzyskania szczegółowych informacji związanych z edycją konkretnych tytułów.

Książkę uzupełniają aneksy, będące niewątpliwie bardzo cennym materiałem źródłowym. Zwraca uwagę zwłaszcza aneks III, który stanowią artykuły autorstwa Połonieckiego, jakie opublikował w latach 30. XX wieku w lwowskiej prasie. Ze wspomnień wydawcy to niezwykle ciekawe wspomnienie konkretnych osób, z jakimi blisko współpracował księgarz. Postacie Stanisława Lacka, Kornela Makuszyńskiego, Adolfa Nowaczyńskiego, Leopolda Staffa, Stanisława Przybyszewskiego, Władysława Orkana czy Stanisława Brzozowskiego na pewno zainteresują wszystkich znawców i miłośników literatury. Z kolei Z Kasprowiczem i Staffem we Włoszech to nie tylko znakomity, wręcz humorystyczny „portret” dwóch bliskich przyjaciół księgarza, ale i – poprzez opis ich wspólnej podróży – okazja do poznania Europy pierwszych lat XX wieku.

Korespondencja zawodowa Księgarni Polskiej Bernarda Połonieckiego we Lwowie stanowi swoistą kontynuację-uzupełnienie wydanej w 2006 roku przez Bibliotekę Narodową pozycji Bernard Połoniecki – księgarz lwowski. Dzienniki, pamiętniki i listy z lat 1880–1943.

Książka jest dostępna w księgarni Biblioteki Narodowej.