Cenzura carska wobec publikowanej korespondencji wielkich romantyków. Referat Małgorzaty Rowickiej - Zapraszamy - Biblioteka Narodowa

EN

Cenzura carska wobec publikowanej korespondencji wielkich romantyków. Referat Małgorzaty Rowickiej

Serdecznie zapraszamy na najbliższe seminarium historyczne Biblioteki Narodowej.

W piątek 29 listopada o godz. 13:00 z odczytem „Cenzura carska wobec publikowanej korespondencji wielkich romantyków” wystąpi dr Małgorzata Rowicka. Seminarium odbędzie się w sali 200 na parterze.

Mówiąc o cenzurowaniu korespondencji Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego trzeba pamiętać, że mamy do czynienia z kilkoma różnymi zjawiskami: po pierwsze – autocenzurą stosowaną przez samych poetów; po drugie – praktykami cenzurowania spuścizny epistolograficznej przez rodziny i wydawców przygotowujących do druku zbiory ich korespondencji; po trzecie – kontrolą urzędów państwowych. Ponieważ na temat autocenzury i cenzury wydawców istnieje już bogata literatura przedmiotu, toteż skupię się na rekonstrukcji stosunku cenzury rosyjskiej do edycji korespondencji poetów. Analizą obejmę okres od początku lat 60. XIX w. (gdy zaczęły się one pojawiać) do wybuchu I wojny światowej. Omówię ingerencje urzędników zarówno w nieliczne zbiory listów, które starano się opublikować w Królestwie Polskim, jak też w edycje importowane.

Rycina Zygmunta Krasińskiego
Zygmunt Krasiński


W piątek 6 grudnia o godz. 13:00 referat „Kodeks z utworami Kallimacha ze zbiorów Biblioteki Narodowej jako element dorobku pracowni Stanisława Górskiego” wygłosi Patryk Sapała. Seminarium odbędzie się w sali 1201 na pierwszym piętrze.


Seminaria odbywają się w gmachu głównym Biblioteki Narodowej przy alei Niepodległości 213.

UDOSTĘPNIJ: