Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Zmarł Edward Krasowski  (1944–2020)

WSPOMNIENIE

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Edwarda Krasowskiego w dniu 10 października 2020 r. Był absolwentem socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w Urzędzie m.st. Warszawy, Komitecie Warszawskim PZPR, Ministerstwie Kultury i Sztuki, w latach 1990-1992 był konsulem w Petersburgu, a następnie pracował w Ruch S.A., Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim i ponownie w Ministerstwie Kultury i Sztuki na stanowisku dyrektora generalnego w latach 2002-2004.

W Bibliotece Narodowej pracował w latach 2004-2010 na stanowisku zastępcy dyrektora ds. wydawniczych, zastępcy dyrektora ds. administracyjno-technicznych i głównego specjalisty w Sekretariacie Naukowym.

Posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 25 września 2020 roku odbyło się zdalne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt. 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała osiem opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

  • Gmina Ciepłowody – opinia negatywna
  • Gmina Dobrodzień – opinia pozytywna
  • Gmina Dubienka – opinia pozytywna
  • Gmina Harasiuki – opinia pozytywna
  • Gmina Konarzyny – opinia pozytywna
  • Gmina Morawica – opinia pozytywna
  • Gmina Poddębice – opinia negatywna
  • Gmina Sośno – opinia negatywna

Ponadto Krajowa Rada Biblioteczna omówiła raport o stanie czytelnictwa w Polsce oraz wyniki GUS o stanie bibliotek za rok 2019, a także kontynuowała dyskusję na temat sytuacji bibliotek w okresie pandemii.

20 lat temu zmarł Jerzy Giedroyc

JERZY GIEDROYC

Jerzy Giedroyc (27 lipca 1906–4 września 2000) – polityk, redaktor, wydawca. W podparyskim Maisons-Laffitte stworzył najważniejszy polski ośrodek polityczny i wydawniczy na uchodźstwie – nazywany „nowym Hotelem Lambert”. Dziełem Jego życia był miesięcznik „Kultura” – 637 numerów wydanych w latach 1947–2000 – oraz 550 książek w ramach serii Biblioteki „Kultury”, w tym 171 wydań pisma „Zeszyty Historyczne” więcej o 20 lat temu zmarł Jerzy Giedroyc

Fundacja im. Kościelskich i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy o podpisaniu umowy o współpracy Biblioteki Narodowej i Fundacji im. Kościelskich w Genewie. Umowa obejmuje działania związane z organizacją uroczystości wręczenia Nagrody Kościelskich oraz z prowadzeniem czynności promocyjnych na rzecz Nagrody. Powstanie strona internetowa Nagrody, która będzie administrowana na serwerze Biblioteki Narodowej. Obie strony będę wspierać się również w działaniach na rzecz promocji czytelnictwa oraz w gromadzeniu informacji o zbiorach polskiego piśmiennictwa w Szwajcarii więcej o Fundacja im. Kościelskich i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy