Czytelnie Biblioteki Narodowej otwarte od 7 grudnia w godz. 8.30–20.30 - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Czytelnie Biblioteki Narodowej otwarte od 7 grudnia w godz. 8.30–20.30

Biblioteka Narodowa wznawia działalność czytelń od poniedziałku 7 grudnia 2020 roku. W trosce o bezpieczeństwo czytelników i pracowników Biblioteki zostają utrzymane zasady korzystania z czytelń w trakcie epidemii.

Czytelnicy są obowiązani do dezynfekcji rąk po wejściu do Biblioteki Narodowej oraz do zakrywania ust i nosa.

Przypominamy, że o każdej porze 24/7 można korzystać z cyfrowej Biblioteki Narodowej polona.pl i jej ponad 3 mln publikacji.

Czytelnia Ogólna

W czytelni dostępnych jest 15 miejsc, wyznaczonych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. Można skorzystać z jednego miejsca dziennie w jednym z trzech przedziałów czasowych:

  • 8.30–13.00
  • 13.30–18.00
  • 18.30–20.30.

Dodatkowo czytelnicy mogą skorzystać z 6 stanowisk z dostępem wyłącznie do zbiorów cyfrowych BN (także tych objętych ochroną prawno-autorską).

Zamawianie książek i czasopism XIX-XXI w.

Na jedno miejsce można zamówić 2 jednostki biblioteczne (tj. książki i czasopisma z XIX-XXI w.). Zamówienia można składać poprzez katalog elektroniczny BN. Następne zamówienia można złożyć po zwrocie wypożyczonych jednostek.

Zachęcamy do zamawiania w pierwszej kolejności publikacji, których nie można znaleźć w innych bibliotekach warszawskich lub tych, które nie są dostępne w Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica (dostęp do niej posiada w Polsce ponad 1200 bibliotek) i w POLONIE.

Digitalizacja na życzenie

Zamówienia na starodruki i większość mikrofilmów będą przekazywane do bezpłatnej digitalizacji i udostępnienia w POLONIE do tygodnia po zamówieniu. Nie przewiduje się udostępniania ich w czasie epidemii w innej formie niż poprzez polona.pl.

Już teraz w ramach usługi „Digitalizacja na życzenie” można składać zamówienia na bezpłatne skanowanie starodruków i innych publikacji znajdujących się poza ochroną prawa autorskiego (w większości przypadków po upłynięciu 70 lat od śmierci autora, czyli przed 1950 r.).

Czytelnia Zasobu Wieczystego

Rękopisy będą udostępniane w Czytelni Zasobu Wieczystego w godz. 8.30–17.30 po umówieniu wizyty e-mailem: manus@bn.org.pl.

W czytelni dostępne są 2 miejsca, wyznaczone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r.

Zbiory ikonograficzne, mapy i nuty będą udostępniane po akceptacji kierownictwa zakładu odpowiedzialnego za dany typ zbiorów. Zamówień można dokonać e-mailowo:

Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej w czasie obowiązywania stanu epidemii

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: komunikat

Aktualności