Archiwum UKD - Biblioteka Narodowa

ARCHIWUM UKD

Biuletyn UKD - numery archiwalne

Poniżej prezentujemy Biuletyny UKD (nr 1-18) przedstawiające decyzje UKD zgodne z metodą zapisu poziomego UKD. Ze względu na przejście na zapis pionowy podane w Biuletynach UKD (nr 1-17) decyzje stosowania uznaje się za nieaktualne. 

Alfabetyczny spis odpowiedników słownych do symboli UKD zamieszczonych w Biuletynach UKD (nr 1 do 17)

2010

2009

2008

Odpowiedzi na pytania użytkowników

Licencja UKD - odpowiedzi z Konsorcjum UKD

Pobierz plik