Dotacje dla BN 2015 - Biblioteka Narodowa

EN

Dotacje dla BN 2015

W ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa otrzymała w 2015 roku dofinansowanie na realizację następujących zadań:

Program Dziedzictwo kulturowe – priorytet 4 – Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

  • Rękopisy z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu – V etap (dofinansowanie w wysokości 37 880 zł)
  • Stare Druki z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu – I etap (dofinansowanie w wysokości 23 067 zł)
  • Porządkowanie i inwentarz archiwum G. Herlinga – Grudzińskiego – IV etap (dofinansowanie w wysokości 70 000 zł)
  • Kwerenda w Dziale Druków Historycznych Biblioteki Państwowej w Berlinie – III etap (dofinansowanie w wysokości 46 710 zł)
  • Katalogowanie i inna pomoc biblioteczna instytucjom polonijnym – III etap (dofinansowanie w wysokości 90 000 zł)

Program Rozwój infrastruktury kultury – priorytet 1 – Infrastruktura kultury

  • Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej – projekt modernizacji czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej (dofinansowanie w wysokości 1 650 000 zł, projekt dwuletni)
  • Wymiana urządzenia do transportu materiałów bibliotecznych (dofinansowanie w wysokości 2 200 000 zł, projekt dwuletni)

___________

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego