Dotacje dla BN 2018 - Biblioteka Narodowa

EN

Dotacje dla BN 2018

W 2018 roku dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowano następujące działania:

  • Transport do Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Tbilisi (Gruzja) książek dla nowo uruchamianej Biblioteki Polskiej w Gruzji
  • Udział Biblioteki Narodowej w Targach Książki Abu Dhabi Book Fair (Zjednoczone Emiraty Arabskie)
  • Udział polskiej reprezentacji w Forum inaugurującym działalność Zrzeszenia Bibliotek Chin oraz Krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Hangzhou, Chiny).

 

W ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa otrzymała w 2018 roku dofinansowanie na realizację następujących działań:

Program Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

  • Rękopisy z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu – VII etap (dofinansowanie w wysokości 20 000 zł)
  • Stare Druki z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu – IV etap (dofinansowanie w wysokości 19 000 zł)
  • Kwerenda w Dziale Druków Historycznych Biblioteki Państwowej w Berlinie – VI etap (dofinansowanie w wysokości 22 500 zł)
  • Katalogowanie i inna pomoc biblioteczna instytucjom polonijnym – VI etap (dofinansowanie w wysokości 113 000 zł)
  • Katalog książek z Biblioteki Załuskich w Ogólnorosyjskiej Bibliotece Literatury Obcej w Moskwie – II etap (dofinansowanie w wysokości 17 200 zł)
  • Digitalizacja Archiwum Instytutu Literackiego Kultura

___________

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego