2009 - Biblioteka Narodowa

EN

2009

Rok 2009
Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literatura i czytelnictwo”
Priorytet 2: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”


Uwaga!

W związku z postanowieniem Rady Ministrów dotyczącym wprowadzenia oszczędności w budżecie państwa, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o zmniejszeniu środków na program „Literatura i Czytelnictwo. Priorytet 2: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" o kwotę 18.500.000 zł, tj. do kwoty 10 mln zł. Pozostałe warunki Regulamin priorytetu 2 „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” nie uległy zmianie.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził 18 marca 2009 r. dokument "Kryteria i zasady rozdziału dotacji na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w roku 2009" dostosowany do zmniejszonej kwoty 10 mln zł oraz 10 kwietnia 2009 r. podział dotacji dla poszczególnych bibliotek publicznych opracowany zgodnie z ww. "Kryteriami..." (do pobrania poniżej).

W sprawie składania wniosków o dotację prosimy skontaktować się z odpowiednią terytorialnie wojewódzką biblioteką publiczną.

Regulamin Priorytetu 2: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek (najważniejsze informacje)

Pliki do pobrania:

Podział dotacji dla poszczególnych bibliotek publicznych w 2009 r. zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: