Archiwum szkoleń - Biblioteka Narodowa

EN

Archiwum szkoleń

Historia szkoleń:

Profilaktyka konserwatorska zbiorów bibliotecznych

 • 7–8 lutego

Katalogowanie publikacji w języku ukraińskim i innych językach zapisywanych alfabetem cyrylickim

 • 13 lutego

Identyfikacja i ochrona obiektów oraz kolekcji bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych wykonanych technikami fotograficznymi

 • 14–15 lutego

Katalogowanie literatury pięknej z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 22 lutego

Katalogowanie publikacji z zakresu literaturoznawstwa z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 23 lutego

Kontrola mikrobiologiczna zbiorów bibliotecznych i archiwalnych

 • 28 lutego

Katalogowanie publikacji z zakresu chemii i biologii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 1 marca

Katalogowanie publikacji z zakresu rolnictwa i leśnictwa, opieki nad zwierzętami i weterynarii oraz ochrony środowiska z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 13 marca

Katalogowanie publikacji z zakresu kulturoznawstwa z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 15 marca

Katalogowanie publikacji naukowych, popularnonaukowych, dydaktycznych i informacyjnych z zakresu psychologii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 20 marca

Katalogowanie publikacji fachowych, literatury faktu, esejów, publicystyki i poradników z zakresu psychologii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 21 marca

Profilaktyka konserwatorska zbiorów bibliotecznych

 • 22–23 marca

Katalogowanie publikacji z zakresu literaturoznawstwa z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 27 marca

Identyfikacja i ochrona obiektów oraz kolekcji bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych wykonanych technikami fotograficznymi

 • 28–29 marca

Katalogowanie publikacji elektronicznych

 • 30 marca

Katalogowanie nagrań muzycznych, filmów i audiobooków z zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 31 marca

Katalogowanie publikacji z zakresu historii starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 3 kwietnia

Katalogowanie komiksów z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 4 kwietnia

Katalogowanie publikacji z zakresu historii najnowszej (po 1914 roku) z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 12 kwietnia

Katalogowanie publikacji z zakresu etnografii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 13 kwietnia

Książka na warsztat! O prowadzeniu kreatywnych zajęć na podstawie literatury dla dzieci

 • 17 kwietnia

Profilaktyka konserwatorska zbiorów bibliotecznych

 • 18–19 kwietnia

Katalogowanie literatury pięknej z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 24 kwietnia

Identyfikacja i ochrona obiektów oraz kolekcji bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych wykonanych technikami fotograficznymi

 • 25–26 kwietnia

Kontrola mikrobiologiczna zbiorów bibliotecznych i archiwalnych

 • 9 maja

Katalogowanie publikacji z zakresu historii regionalnej z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 12 maja

Katalogowanie publikacji z zakresu historii wojskowej z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 15 maja

Katalogowanie nagrań muzycznych z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej (warsztaty)

 • 18 maja

Katalogowanie publikacji z zakresu filozofii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 19 maja

Katalogowanie publikacji z zakresu archeologii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 22 maja

Profilaktyka konserwatorska zbiorów bibliotecznych

 • 23–24 maja

Katalogowanie literatury dla dzieci i młodzieży z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 25 maja

Katalogowanie literatury pięknej z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 29 maja

Identyfikacja i ochrona obiektów oraz kolekcji bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych wykonanych technikami fotograficznymi

 • 30–31 maja

Katalogowanie publikacji z zakresu literaturoznawstwa z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 2 czerwca

Katalogowanie literatury faktu, esejów i publicystyki z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej ze szczególnym uwzględnieniem form autobiograficznych

 • 5 czerwca

Profilaktyka konserwatorska zbiorów bibliotecznych

 • 6–7 czerwca

O czym rozmawiać najtrudniej? Współczesna literatura dla dzieci i młodzieży

 • 12 czerwca

Identyfikacja i ochrona obiektów oraz kolekcji bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych wykonanych technikami fotograficznymi

 • 13 –14 czerwca

Sztuka opowieści „Moc słów”. Warsztaty – media, opowieści, komunikacja

 • 20 czerwca

Katalogowanie książek i artykułów w formacie MARC 21

 • 24 lipca

Katalogowanie książek i artykułów w formacie MARC 21 – warsztaty

 • 25 lipca

Tworzenie rekordów wzorcowych dla deskryptorów osobowych, korporatywnych i imprezy

 • 1 sierpnia

Tworzenie rekordów wzorcowych dla deskryptorów przedmiotowych

 • 3 sierpnia

Tworzenie rekordów wzorcowych dla deskryptorów geograficznych

 • 4 sierpnia

Wyrażanie zakresu chronologicznego i geograficznego z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 11 sierpnia

Wyrażanie formy, rodzaju i gatunku z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 18 sierpnia

Korzystanie z deskryptora ujęciowego

 • 24 i 25 sierpnia

Katalogowanie książek i artykułów w formacie MARC 21

 • 28 sierpnia (limit miejsc został wyczerpany)

Katalogowanie książek i artykułów w formacie MARC 21 – warsztaty

 • 29 sierpnia

Katalogowanie książek i artykułów w formacie MARC 21

 • 30 sierpnia

Kontrola mikrobiologiczna zbiorów bibliotecznych i archiwalnych

 • 5 września (ostatnie wolne miejsca)

O czym rozmawiać najtrudniej? Współczesna literatura dla dzieci i młodzieży

 • 7 września

Katalogowanie publikacji z zakresu fizyki oraz nauk o Ziemi z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 11 września

Identyfikacja i ochrona obiektów oraz kolekcji bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych wykonanych technikami fotograficznymi

 • 12–13 września

Sztuka opowieści „Moc słów”. Warsztaty – media, opowieści, komunikacja

 • 14 września

Katalogowanie publikacji z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 18 września

Profilaktyka konserwatorska zbiorów bibliotecznych

 • 19–20 września

Katalogowanie publikacji z zakresu prawa i politologii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 28 września

Tworzenie rekordów wzorcowych dla deskryptorów osobowych, korporatywnych i imprezy

 • 29 września

Katalogowanie książek i artykułów w formacie MARC 21

 • 2 października

Katalogowanie książek i artykułów w formacie MARC 21 – warsztaty

 • 3 października

Katalogowanie publikacji religioznawczych z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 4 października

Katalogowanie publikacji z zakresu socjologii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 5 października

Tworzenie rekordów wzorcowych dla deskryptorów przedmiotowych

 • 5 października

Katalogowanie publikacji religijnych z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 6 października

Profilaktyka konserwatorska zbiorów bibliotecznych

 • 10–11 października (ostatnie miejsce)

Tworzenie rekordów wzorcowych dla deskryptorów geograficznych

 • 12 października

Katalogowanie publikacji z zakresu językoznawstwa z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 16 października

Gatunki publikacji dla dzieci i młodzieży: teoria i praktyka katalogowania

 • 17 października

Książka na warsztat! O prowadzeniu kreatywnych zajęć na podstawie literatury dla dzieci

 • 18 października

Katalogowanie nagrań muzycznych z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej (warsztaty)

 • 19 października

Wyrażanie zakresu chronologicznego i geograficznego z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 19 października

Katalogowanie filmów z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej (warsztaty)

 • 20 października.

Katalogowanie publikacji w znakach i alfabetach niełacińskich – zasady i sposoby transkrypcji

 • 23 października

Identyfikacja i ochrona obiektów oraz kolekcji bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych wykonanych technikami fotograficznymi

 • 24–25 października (limit miejsc został wyczerpany)

Wyrażanie formy, rodzaju i gatunku z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 26 października

Katalogowanie publikacji z zakresu matematyki i informatyki z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 27 października

Katalogowanie publikacji z zakresu architektury i sztuk plastycznych z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 7 listopada

Kontrola mikrobiologiczna zbiorów bibliotecznych i archiwalnych

 • 8 listopada (limit miejsc wyczerpany)

Katalogowanie publikacji z zakresu fizyki oraz nauk o Ziemi z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 9 listopada